Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (307)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2015-06-29 17:44:47 mogo AS 1 EN On the submission of the unaudited AS “mogo” Financial Statements for the 6 months year 2015
2015-06-29 17:44:35 mogo AS 1 LV Par AS “mogo” 2015. gada 6 mēnešu nerevidētā finanšu pārskata iesniegšanu.
2015-06-12 13:57:41 mogo AS 1 EN Mogo Finance attracts EUR 23.3 million mezzanine growth capital from Mezzanine Management 12.06.2015
2015-06-12 13:57:17 mogo AS 1 LV Mogo Finance no Mezzanine Management piesaista 23,3 miljonus eiro mezanīna kapitāla 12.06.2015
2015-06-11 16:19:37 mogo AS 1 LV AS “mogo” paziņojums par termiņa pagarināšanu iespējai noslēgt vienošanos par finanšu instrumentu pārdošanu.
2015-06-11 16:19:25 mogo AS 1 EN AS “mogo” notice of the extension of the possibility to conclude an agreement on the sale of securities.
2015-04-30 11:38:31 mogo AS 2 LV AS „mogo” revidēts gada pārskats par 2014. gadu
2015-04-30 11:38:17 mogo AS 2 EN AS „mogo” audited annual report for 2014
2015-03-03 18:44:57 mogo AS 2 EN AS „mogo” interim condensed unaudited financial statements for the 12 month period ended 31 December 2014
2015-03-03 18:44:30 mogo AS 2 LV AS „mogo” nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 31.decembrī
2015-02-27 15:38:24 mogo AS 1 EN AS “mogo” notice of the extension of the possibility to conclude an agreement on the sale of securities.
2015-02-27 15:38:14 mogo AS 1 LV AS “mogo” paziņojums par termiņa pagarināšanu iespējai noslēgt vienošanos par finanšu instrumentu pārdošanu.
2015-02-23 10:08:25 mogo AS 1 LV AS „mogo” emitē papildus obligācijas 0.9 milj. EUR vērtībā
2015-02-23 10:08:17 mogo AS 1 EN AS “mogo” issues additional bonds for EUR 0.9 mio
2015-02-02 17:26:15 mogo AS 1 LV Izmaiņas AS "mogo" valdes sastāvā
2015-02-02 17:26:02 mogo AS 1 EN Changes in the Board of AS "mogo"
2015-01-05 15:27:48 mogo AS 1 EN Bondholders’ voting results on amendment to AS "mogo" bond prospectus
2015-01-05 15:27:39 mogo AS 1 LV Obligacionāru balsojuma rezultāti par grozījumu AS "mogo" obligāciju prospektā
2014-12-16 15:35:38 mogo AS 1 EN AS mogo application to receive bondholders’ consent to amend the bond prospectus
2014-12-16 15:35:25 mogo AS 1 LV AS mogo pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai grozījumiem obligāciju prospektā