Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Oficiālās regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma?

Oficiālās regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma (Oficiālā glabāšanas sistēma) ir plašai auditorijai pieejams interneta vortāls (adrese – https://csri.investinfo.lv), kurā kapitālsabiedrības, kuru finanšu instrumenti (akcijas vai parāda vērtspapīri) ir iekļauti regulētajā tirgū, vai persona, kura lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, publicē ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Regulu Nr. 596/2014 noteikto informāciju, kura emitentam ir jāatklāj publiski.

Kas ir obligātā informācija?

Regulētā informācija ir Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta (likumā lietotie termini) pirmās daļas 45. punktā minētā informācija, kas emitentam ir jāatklāj saskaņā ar tiesību aktiem, iesniedzot šo informāciju arī Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

Kāpēc ir izveidota Oficiālā glabāšanas sistēma?

Oficiālā glabāšanas sistēma izveidota saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas prasībām - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK prasībām.

Kopš 2017. gada visā Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) ar Eiropas Savienības regulu ir noteikts vienots regulētās informācijas saraksts un klasifikācija – ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2016/1437 (2016. gada 19. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi regulētai informācijai Savienības līmenī papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK.

Kas atbild par publicētās informācijas saturu?

Informāciju publicē un par tās saturu atbild pats emitents.

Ja emitenta sagatavotajā un publicētajā informācijā ir pieļautas kļūdas (gan pēc būtības, gan pārrakstīšanās), emitents, nekavējoties, tiklīdz tas ir pamanīts, veic atbilstošus labojumus publicētajā informācijā, veidojot attiecīgai ziņai jaunu versiju, un komentārā paskaidrojot veikto labojumu būtību.

Kādu formāta failus var pievienot kā ziņas pielikumu?

Oficiālās glabāšanas sistēmā iesniegtajai informācijai (tas ir, emitentu ziņām) var pievienot jebkāda formāta failus, kas satur atbilstošo papildinformāciju attiecīgajai ziņai. Rekomendēts ir pievienot plaši izplatītu formātu failus, kas ļauj plašai auditorijai atvērt un skatīt ziņas pielikumā esošos failus.

Vai ir ierobežojumi pielikumā pievienotā faila izmēriem?

Jā, viena pielikumā pievienotā faila izmērs nevar pārsniegt 10 MB.

Kā Oficiālā glabāšanas sistēmā iesniegt tādu informāciju, kas sagatavota tabulas veidā u.tml. (piemēram, emitenta bilance u.c.)?

Tabulas ieteicams publicēt kā ziņai pievienotu failu (var būt viens fails vai vairāki) un ir ieteicams izvairīties no tabulu publicēšanas, ietverot to ziņas tekstā.