This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21717)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-01-25 08:58:15 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO overtakes Luminor bank by value of assets under management in 2nd pension pillar
2023-01-25 08:58:08 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO apsteidz Luminor banku pēc pensiju 2. līmeņa pārvaldīto aktīvu vērtības
2023-01-20 10:20:49 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu
2023-01-20 10:20:26 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Notice of adjournment of the extraordinary shareholders meeting
2023-01-19 17:36:59 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted by HansaMatrix Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 19, 2023
2023-01-19 17:36:52 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulcē 2023.gada 19.janvārī pieņemtie lēmumi
2023-01-17 12:15:30 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix revenue grows by 61.3% in Q4 2022
2023-01-17 12:15:24 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix ieņēmumi 2022. gada 4.ceturksnī pieaug par 61,3%
2023-01-12 09:18:26 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO number of clients reaches 100 thousand and assets under management exceed EUR 600 million
2023-01-12 09:18:12 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO sasniedz 100 tūkstošu klientu skaitu un pārsniedz 600 miljonus eiro aktīvu pārvaldībā
2023-01-06 13:44:41 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Submission terms of financial reports for 2023
2023-01-06 13:44:34 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi 2023.gadam
2023-01-05 17:32:54 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Draft resolutions of HansaMatrix Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on January 19, 2023
2023-01-05 17:32:45 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2023. gada 19. janvārī lēmumu projekti
2023-01-05 11:42:25 Latvijas gāze, AS 1 EN Financial Calendar 2023
2023-01-05 11:41:22 Latvijas gāze, AS 1 LV 2023. gada finanšu kalendārs
2023-01-05 09:47:53 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN DRAFT DECISIONS ON THE ISSUE OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 20.01.2023
2023-01-05 09:47:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV 20.01.2023. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumā
2023-01-05 08:59:41 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup business results for Q4 2022
2023-01-05 08:59:33 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup 2022. gada 4. ceturkšņa biznesa rezultāti