This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18173)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-07-17 17:10:18 Grindeks, AS 1 LV Par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu
2019-07-17 17:10:07 Grindeks, AS 1 EN Information regarding acquisition or disposal of a major holding
2019-07-17 13:01:55 Grindeks, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
2019-07-17 13:01:46 Grindeks, AS 1 EN RESOLUTIONS of Extraordinary General Meeting of Shareholders of joint stock company “Grindeks” held on 17 July 2019
2019-07-17 09:05:12 ABLV Bank, AS 1 EN Operative Report of ABLV Bank, AS in Liquidation for June 2019
2019-07-17 09:04:57 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada jūniju
2019-07-16 16:13:30 SAF Tehnika, AS 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014
2019-07-16 16:13:21 SAF Tehnika, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-07-16 09:29:54 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Notification on the significant indirect shareholding
2019-07-16 09:29:46 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu
2019-07-16 09:29:25 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Notification of purchasing of JSC “PATA Saldus” shares
2019-07-16 09:29:19 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" paziņojums par darījumiem ar akcijām
2019-07-15 16:36:27 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN JSC "PATA Saldus" Draft resolutions of Annual General Meeting of shareholders on 29.07.2019.
2019-07-15 16:36:08 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti
2019-07-15 16:08:28 Latvenergo, AS 1 EN On Audit Committee of Latvenergo AS
2019-07-15 16:08:18 Latvenergo, AS 1 LV Par AS "Latvenergo" Revīzijas komiteju
2019-07-15 10:18:38 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About an implementation progress of the Project Nr. 1.2.1.4/18/A/051
2019-07-15 10:17:18 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/051 īstenošanas progresu
2019-07-12 16:31:50 Olainfarm, AS 1 EN Olainfarm Group sales in the first half of the year increased by 7%
2019-07-12 16:31:41 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm” grupa pirmo pusgadu noslēdz ar 7% apgrozījuma pieaugumu