This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22487)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-12-08 09:03:27 BluOr Bank, AS 1 EN Changes in the membership structure of the BluOr Bank Management Board
2023-12-08 09:00:43 BluOr Bank, AS 1 LV Izmaiņas BluOr Bank valdes sastāvā
2023-12-08 08:51:21 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2023-12-08 08:51:15 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2023-12-06 17:28:26 Indexo, IPAS 1 EN Subscription to INDEXO new shares will start on December 11, the price of one share will be 12 euro
2023-12-06 17:28:15 Indexo, IPAS 1 LV Parakstīšanās uz INDEXO jaunajām akcijām sāksies 11. decembrī, vienas akcijas cena būs 12 eiro
2023-12-06 15:57:23 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding reports on the initiative of a creditor to waive the repayment term of the existing loan
2023-12-06 15:55:44 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo par kreditora iniciatīvu pārcelt atmaksas termiņu esošam aizdevuma līgumam
2023-12-06 08:30:29 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Rietumu Banka” paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu AS "Latvijas Gāze"
2023-12-06 08:30:08 Latvijas gāze, AS 1 EN Statement of AS “Rietumu Banka” on the acquisition of qualifying holding in AS “Latvijas Gāze”
2023-12-05 16:30:20 Latvijas gāze, AS 1 LV Kopīgs AS “Latvijas gāze” un “Energy Investments” SIA paziņojums par vadības izpirkuma procesa norisi
2023-12-05 16:30:06 Latvijas gāze, AS 1 EN Joint statement by AS “Latvijas Gāze” and “Energy Investments” SIA on the course of management buy-out
2023-12-05 09:00:40 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup uzņēmuma attīstībai no bankas piesaista 11 miljonus eiro
2023-12-05 09:00:31 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup raises 11 million euros of bank financing for business development
2023-12-04 15:18:13 AgroCredit Latvia, SIA 1 EN SIA "AgroCredit Latvia" financial calendar, 2024
2023-12-04 15:18:07 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV SIA AgroCredit Latvia finanšu kalendārs 2024.gadam
2023-12-04 09:35:14 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Financial calendar for year 2024
2023-12-04 09:35:05 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 2024. gada finanšu kalendārs
2023-12-01 06:18:17 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding announces unaudited 9-month operating results for 2023
2023-12-01 06:16:41 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo neauditētos 9 mēnešu darbības rezultātus par 2023. gadu