This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17009)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-08-17 16:12:37 VEF, AS 1 EN JSC VEF unaudited financial statements for the 6 months of 2018
2018-08-17 16:09:18 VEF, AS 1 LV AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2018.gada 06.mēnešiem
2018-08-17 14:22:02 mogo AS 1 LV MOGO FINANCE TURPINA STRAUJU IZAUGSMI 2018. GADA PIRMAJĀ PUSĒ – JAUNI DARBĪBAS VIRZIENI UN APSTIPRINĀTI NĀKOTNES PLĀNI
2018-08-17 14:21:50 mogo AS 1 EN MOGO FINANCE WITH RAPID GROWTH IN FIRST HALF OF 2018 – LAUNCH OF NEW OPERATIONS AND CONFIRMED OUTLOOK
2018-08-16 16:17:41 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2018. gada mēnešiem
2018-08-16 16:16:38 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of 2018
2018-08-16 09:37:21 ABLV Bank, AS 1 EN ABLV Bank, AS in Liquidation Operative Report for July 2018
2018-08-16 09:36:46 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada jūliju
2018-08-15 16:30:58 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q4 and 12 months of financial year 2017/18
2018-08-15 16:30:41 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2017./2018. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
2018-08-14 17:14:22 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On initiation of legal protection proceedings
2018-08-14 17:13:30 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu
2018-08-10 15:12:04 Latvijas gāze, AS 1 EN Latvijas Gāze, JSC raises credit line to 55 million euros
2018-08-10 15:11:10 Latvijas gāze, AS 1 LV AS "Latvijas Gāze" palielina kredītlīniju līdz 55 miljoniem eiro
2018-08-10 13:20:27 Tosmares kuģu būvētava, AS 1 LV Par maksātnespējas procesa pasludināšanu
2018-08-10 13:20:10 Tosmares kuģu būvētava, AS 1 EN On annunciation of insolvency proceedings
2018-08-08 16:25:34 Latvijas Balzams, AS 2 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2018-08-08 16:24:23 Latvijas Balzams, AS 2 EN Information on a significant transaction with related party
2018-08-08 16:22:51 Latvijas Balzams, AS 2 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2018-08-08 16:21:26 Latvijas Balzams, AS 2 EN Information on a significant transaction with related party