This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21502)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-09-30 13:39:19 Latvenergo, AS 1 EN Klaipėdos nafta AB and Latvenergo AS sign a long-term agreement on the use of Klaipėda LNG terminal
2022-09-30 13:39:10 Latvenergo, AS 1 LV AB "Klaipėdos nafta" un AS "Latvenergo" noslēdz ilgtermiņa līgumu par Klaipēdas SDG termināļa lietošanu
2022-09-30 10:30:28 Latvenergo, AS 1 EN On publication of the Supplement to the Base Prospectus of the Third Programme for the Issuance of Notes of Latvenergo AS
2022-09-30 10:30:19 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" publicē trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta papildinājumu
2022-09-29 12:58:52 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Board message
2022-09-29 12:58:38 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Valdes paziņojums
2022-09-29 09:40:41 Indexo, IPAS 1 EN Vladimirs Bolbats joins INDEXO as Head of Development of its Retail Banking Segment
2022-09-29 09:40:33 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO pievienojas bankas Privātpersonu segmenta attīstības vadītājs Vladimirs Bolbats
2022-09-27 15:53:34 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2022. gada 27. septembra kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
2022-09-27 15:47:02 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN RESOLUTIONS of the Annual Meeting of Shareholders of joint stock company Amber Latvijas balzams held on 27 September 2022
2022-09-26 08:59:23 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN The purchase period for DelfinGroup shares has started on Nasdaq Riga stock exchange
2022-09-26 08:59:15 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Nasdaq Riga biržā sācies pieteikšanās periods DelfinGroup akciju iegādei
2022-09-26 08:02:52 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2022-09-26 08:02:42 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm
2022-09-23 16:00:15 Latvijas gāze, AS 1 EN Changes in the composition of Audit Commitee of joint stock company "Latvijas Gāze"
2022-09-23 16:00:06 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par izmaiņām akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Revīzijas komitejas sastāvā
2022-09-23 15:18:06 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2022-09-23 15:17:55 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2022-09-22 11:50:45 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV CORRECTION: FKTK ir apstiprinājis DelfinGroup akcionāriem piederošo uzņēmuma akciju publiskos piedāvājumus
2022-09-22 11:50:40 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN CORRECTION: FCMC has approved the public offering of DelfinGroup shares owned by company shareholders