This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22786)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-03-07 16:52:45 Latvenergo, AS 1 LV Par Latvenergo sadarbību ar partneriem atjaunīgo energoresursu projektu attīstībā
2024-03-07 16:52:37 Latvenergo, AS 1 EN On Latvenergo's cooperation with partners in the development of renewable energy projects
2024-03-07 16:23:47 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-03-07 16:23:37 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification on convocation of Extraordinary Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup
2024-03-05 17:45:58 Storent Holdings, SIA 1 EN Changes in Storent group have been completed
2024-03-05 17:45:30 Storent Holdings, SIA 1 LV Izmaiņas Storent grupā ir noslēgtas
2024-03-05 09:01:36 mogo AS 1 LV Par izmaiņām AS “mogo” valdes sastāvā
2024-03-05 09:01:29 mogo AS 1 EN Changes in the management board of AS "mogo"
2024-03-04 12:20:17 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo invites to its Investor Conference Webinar about financial results of 12 months 2023
2024-03-04 12:19:59 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo aicina investorus uz virtuālo konferenci par 2023. gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem
2024-03-01 17:40:16 Indexo, IPAS 1 EN Notification on convocation of Annual Meeting of Shareholders of IPAS “Indexo”
2024-03-01 17:40:05 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par IPAS “Indexo” kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-03-01 16:35:36 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holding invites to join webinar about its public bond offering
2024-03-01 16:34:55 Storent Holdings, SIA 1 LV Storent Holding aicina piedalīties vebinārā par obligāciju publisko piedāvājumu
2024-03-01 16:33:39 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2024-03-01 16:33:32 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2024-03-01 16:01:24 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze”: Unaudited financial results of JSC “Latvijas Gāze” for 2023
2024-03-01 16:00:55 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu
2024-03-01 13:30:19 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Noslēgts līgums par nacionālā interešu objekta – Latvijas energosistēmas galvenā dispečeru vadības un datu centra izbūvi
2024-03-01 13:29:57 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN A contract has been concluded for the construction of the main Dispatch Control and Data Centre for the Latvian power system, an object of national interest