This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21870)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-02-28 18:34:23 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Latvian transmission system operator JSC "Augstsprieguma tīkls" publishes unaudited financial statements for 2022
2023-02-28 18:32:43 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2022. gada nerevidētos finanšu pārskatus
2023-02-28 18:29:25 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup atjauno uzstādītos finanšu mērķus līdz 2024. gadam un nosaka prognozes 2025. gadam
2023-02-28 18:29:16 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup renews the set financial goals until 2024 and sets forecasts for 2025
2023-02-28 16:32:55 Citadele banka, AS 1 EN Citadele has increased new financing to clients in 2022, reaching EUR 1.2 billion
2023-02-28 16:32:45 Citadele banka, AS 1 LV Citadele 2022. gadā ir palielinājusi jauna finansējuma piešķiršanu klientiem, izsniedzot 1,2 miljardus eiro
2023-02-28 16:30:30 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” paziņojums saistībā ar ziņu aģentūras “LETA” 2023. gada 28. februārī plkst. 10:08 publicēto ziņu, ar nosaukumu “Latvijas gāze” apņēmusies “Gaso” pārdot līdz 27. martam
2023-02-28 16:30:08 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze” statement regarding the article “”Latvijas gāze” committed to selling “Gaso” by March 27” published by the news agency “LETA” on February 28, 2023 at 10:08
2023-02-28 13:35:36 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS publish unaudited results for Q4 2022
2023-02-28 13:33:46 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS ir publicējusi neauditētos 2022. gada ceturtā ceturkšņa rezultātus
2023-02-28 11:52:44 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the twelve months period ending 31 December 2022
2023-02-28 11:52:37 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31.decembrī
2023-02-28 10:28:29 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2023-02-28 10:28:20 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2023-02-28 09:47:28 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo invites to its Investor Conference Webinar about financial results of 12 months 2022
2023-02-28 09:47:17 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo aicina investorus uz virtuālo konferenci par 2022. gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem
2023-02-28 09:30:23 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” paziņojums saistībā ar Eiropas Savienības 10. sankciju paketi, tā ietekmi uz Sabiedrības darbību
2023-02-28 09:30:03 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze” statement regarding the 10th sanctions package of the European Union and its impact on the Company’s operations
2023-02-28 09:12:22 Latvenergo, AS 1 EN Unaudited results of Latvenergo Group for 2022
2023-02-28 09:12:08 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna nerevidētie 2022. gada rezultāti