This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17770)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-04-01 16:57:28 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm”: atsevišķu akcionāru lēmums par izmaiņām AS “Olainfarm” padomē ir pretlikumīgs
2019-04-01 16:57:11 Citadele banka, AS 1 EN Moody's Investors Service positive on Citadele outlook
2019-04-01 16:54:41 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
2019-04-01 16:54:00 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Audited JSC Development Finance Institution Altum Consolidated and Separate Annual Report for the year ended 31 December 2018
2019-04-01 12:17:18 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2019-04-01 12:15:54 Olainfarm, AS 1 EN Announcement About Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Joint Stock Company “Olainfarm”
2019-03-29 17:21:25 mogo AS 1 EN Voting results of the noteholders on amendments to the Notes Prospectus (ISIN: LV0000801363)
2019-03-29 17:21:13 mogo AS 1 LV Obligacionāru balsošanas rezultāti par grozījumiem obligāciju prospektā (ISIN: LV0000801363)
2019-03-28 15:19:55 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About the Counsil of the Board of JSC "Rigas elektromasinbuves rupnica"
2019-03-28 15:17:23 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomi
2019-03-27 16:42:26 Olainfarm, AS 1 EN The Announcement On Cancellation Of The Extraordinary Shareholders' Meeting Оf JSC Olainfarm
2019-03-27 16:41:10 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu
2019-03-27 13:59:40 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit offers the holders of existing public bonds (ISIN LV0000801322) to exchange bonds
2019-03-27 13:57:12 ExpressCredit SIA 1 LV SIA “ExpressCredit” piedāvā esošo publisko obligāciju (ISIN LV0000801322) īpašniekiem apmainīt obligācijas
2019-03-27 09:55:00 ABLV Bank, AS 2 EN Audited Report of ABLV Bank, AS in Liquidation for Year 2018
2019-03-26 17:52:27 Kurzemes atslēga 1, AS 1 LV PAZIŅOJUMS PAR AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANU
2019-03-26 17:51:49 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN JSC „KURZEMES ATSLEGA 1” The Announcement of Convocation of the Annual General Meeting of the Shareholders
2019-03-26 17:01:32 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" annual report 01.01.2018-31.12.2018
2019-03-26 17:01:17 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2018.gada pārskats
2019-03-26 16:45:42 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN JSC "KURZEMES ATSLĒGA 1" Annual Report 2018 audited