This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20574)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-08-30 15:51:52 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30.jūnijā
2021-08-30 15:51:25 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum Group unaudited interim condensed report for the six months period ended 30 June 2021
2021-08-30 09:39:15 Olainfarm, AS 1 EN Notification on loss of significant holding
2021-08-30 09:39:08 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu
2021-08-29 17:23:06 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Latvijas Juras medicinas centrs JSC: interim report for the 6 months of 2021
2021-08-29 17:21:37 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats.
2021-08-28 13:13:26 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Interim report 01.01.2021-30.06.20211
2021-08-28 13:11:15 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Starpperiodu parskats par periodu 01.01.2021.-30.06.2021.
2021-08-27 16:16:10 Olainfarm, AS 1 EN In H1 2021 Olainfarm Group continues stable growth
2021-08-27 16:15:55 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm” Grupa 2021. gada 1. pusgadā turpina stabilu izaugsmi
2021-08-27 09:20:53 Latvijas gāze, AS 1 EN Recording of the Latvijas Gaze 6 months 2021 Investor Conference Webinar
2021-08-27 09:20:49 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” 2021. gada 6 mēnešu virtuālās konferences ieraksts
2021-08-26 16:11:15 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2021. gada mēnešiem
2021-08-26 16:11:03 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of 2021
2021-08-26 15:39:09 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Additional information.
2021-08-26 15:38:16 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Papildus informācija.
2021-08-26 09:13:42 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN On the number of shares of AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.
2021-08-26 09:12:21 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes un padomes locekļiem piederošo akciju skaitu.
2021-08-26 09:00:33 Moda Kapitāls AS 1 EN Statement on concluding an agreement with AS DelfinGroup
2021-08-26 09:00:14 Moda Kapitāls AS 1 LV Paziņojums par darījumu ar AS DelfinGroup