This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19562)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-08-28 23:07:57 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On publishing of the financial reports
2020-08-28 23:07:45 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2020-08-28 17:23:32 AgroCredit Latvia, SIA 1 EN SIA AgroCredit Latvia unaudited midterm report for 1 H 2020
2020-08-28 17:23:22 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV SIA AgroCredit Latvia nerevidētais starpperioda pārskats par 2020. gada 1. pusgadu
2020-08-28 16:39:39 mogo AS 1 LV AS “mogo” konsolidētie neauditētie finanšu rezultāti par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020.gada 30.jūnijā
2020-08-28 16:39:28 mogo AS 1 EN AS “mogo” interim condensed financial information for the 6 months period ended 30 June 2020
2020-08-28 12:11:59 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN Interim report 01.01.2020-30.06.2020
2020-08-28 12:10:04 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV Starpperioda pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.
2020-08-28 09:40:53 Latvenergo, AS 1 EN Unaudited results of Latvenergo Group for the first six months of 2020
2020-08-28 09:40:35 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada pirmā pusgada rezultāti
2020-08-27 16:11:32 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2020. gada mēnešiem
2020-08-27 16:11:19 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of 2020
2020-08-27 15:46:18 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum Group unaudited interim condensed report for the six months period ended 30 June 2020
2020-08-27 15:46:09 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā
2020-08-27 13:35:10 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN JSC "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" consolidated financial report for 6 months ot the year 2020 (non-audited)
2020-08-27 13:33:34 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem (neauditēts)
2020-08-27 13:24:26 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 EN On Transactions Under Regulation No 596/2014
2020-08-27 13:24:19 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2020-08-27 08:03:52 Grindeks, AS 1 EN On “Grindeks” results in the first half of 2020
2020-08-27 08:03:39 Grindeks, AS 1 LV “Grindeks” rezultāti 2020. gada pirmajā pusgadā