This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23044)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-06-10 16:21:45 Citadele banka, AS 1 LV AS "Citadele banka" 2024. gada 2. ceturkšņa rezultātu publicēšanas datums
2024-06-10 16:21:35 Citadele banka, AS 1 EN The publishing date for AS “Citadele banka” Q2 2024 financial results
2024-06-10 10:02:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm
2024-06-10 10:02:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2024-06-10 08:06:57 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO Bank joins the international SWIFT network, the bank code will be IDXOLV22
2024-06-10 08:06:37 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO Banka pievienojas SWIFT tīklam, bankas kods būs IDXOLV22
2024-06-07 16:35:04 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
2024-06-07 16:34:55 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of major shareholdings
2024-06-07 16:13:21 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-06-07 16:12:49 Indexo, IPAS 1 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-06-04 16:59:57 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Akcionāriem piederošo DelfinGroup akciju piedāvājums piesaista vairāk nekā 1000 investoru ar kopējo pieprasījumu vairāk nekā 9 miljoni eiro
2024-06-04 16:59:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup share offer attracts more than 1000 investors with total demand over 9 million euros
2024-06-04 16:02:46 Indexo, IPAS 1 EN Notification on the increase of share capital of INDEXO
2024-06-04 16:02:24 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par INDEXO pamatkapitāla palielināšanu
2024-06-03 14:56:59 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS issues additional tier 1 notes
2024-06-03 14:56:07 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS emitē pirmā līmeņa papildu kapitāla obligācijas
2024-05-31 23:54:40 Grenardi Group AS 1 EN AS Grenardi Group unaudited quarterly report for Q1 2024
2024-05-31 23:54:28 Grenardi Group AS 1 LV AS Grenardi Group nerevidētais finanšu pārskats par 2024. gada pirmo ceturksni
2024-05-31 16:02:13 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo Group's unaudited results for the first quarter of 2024 are published
2024-05-31 16:01:08 Latvenergo, AS 1 LV Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2024. gada pirmā ceturkšņa rezultāti