Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
2007.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Emitents Lode, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-12-28 13:43:40
Versijas komentārs
Teksts

AS “LODE”, reģistrācijas Nr. 50003032071, juridiskā adrese: Lodes iela 1,

Liepa, Liepas pagasts, Cēsu rajons, LV-4128, Latvija (“Sabiedrība”), 2007.gada

28.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma:
 

1. Par dienas kārtības 1.jautājumu "Sabiedrības akciju izslēgšana no regulētā tirgus":

- izslēgt Sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, t.i. no Rīgas Fondu biržas

sarakstiem;

- uzdot Sabiedrības padomei uzraudzīt augstāk minētā lēmuma izpildi;

 

2. Par dienas kārtības 2.jautājumu "Lode Holdings Limited galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšana saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.pantu". Sniegtā informācija tika pieņemta zināšanai un lēmumi par šo jautājuma netika pieņemti; 

 

3. Par dienas kārtības 3.jautājumu "Izmaiņu ieviešana Sabiedrības statūtu 2.punktā":

- izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos izsakot sekojošā redakcijā

Sabiedrības statūtu 2.punktu:
 
“2. Vispārīgie jautājumi
 
AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”
Pielikumi