Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
LODE ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents Lode, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-12-13 14:17:17
Versijas komentārs
Teksts
1. LĒMUMA PROJEKTS PAR DIENAS KĀRTĪBAS PIRMO JAUTĀJUMU.

AKCIJU IZSLĒGŠANA NO REGULĒTĀ TIRGUS

a) izslēgt Sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, t.i. no Rīgas Fondu biržas sarakstiem

b) uzdot Sabiedrības padomei uzraudzīt augstāk minētā lēmuma izpildi.

2. LĒMUMA PROJEKTS PAR DIENAS KĀRTĪBAS OTRO JAUTĀJUMU.

LODE HOLDINGS LIMITED GALĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA IZTEIKŠANA SASKAŅĀ AR FINANŠU INSTRUMENTU IRGUS LIKUMA 81. PANTU

Lode Holdings Limited informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. pantu:

“(1) persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, tiešā veidā iegūst vai brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, saskaņā ar kuriem tā tiešā veidā iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod viņiem piederošās akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(3) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu drīkst izteikt pēc tam, kad pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Ja akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus "par" ir balsojuši vairāki akcionāri un viens no tiem ir šā panta pirmajā daļā minētā persona, šī persona var apvienot galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tiem akcionāriem, kuri balsojuši par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, bet kuri neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, nav pienākuma izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.”

Tā kā Lode Holdings Limited ir vienīgais Sabiedrības akcionārs, kas atbilst šī likuma 81. panta pirmās daļas prasībām, tad Lode Holdings Limited ir pieņēmusi lēmumu izteikt galīgo Sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu. Sabiedrības akcijas tiks atpirktas par summu LVL 8,99 par vienu Sabiedrības akciju. Galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Dienas kārtībā iekļautais otrais jautājums tiek pieņemts zināšanai, lēmumi par šo jautājumu netiek pieņemti.

3. LĒMUMA PROJEKTS PAR DIENAS KĀRTĪBAS TREŠO JAUTĀJUMU.

STATŪTU GROZĪJUMI

Izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos izsakot sekojošā redakcijā Sabiedrības statūtu 2.punktu:

“2. Vispārīgie jautājumi

AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”
Pielikumi