Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS DelfinGroup ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-11-10 16:35:39
Versijas komentārs
Teksts

AS DelfinGroup, reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija, valde sasauc un paziņo, ka sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021.gada 10.decembrī plkst. 15:00 Skanstes City Konferenču centrā, Skanstes ielā 50, 1.ieeja.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos drošības pasākumus, sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties sapulcē klātienē, pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda darbspējīgs SARS-CoV-2 (COVID-19) pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, kā arī reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Lai pieteiktos dalībai klātienes sapulcē, akcionāriem līdz 2021.gada 30.novembrim jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: IR@delfingroup.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstītu sapulces pieteikšanās veidlapu uz sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā.

Sapulces klātienes apmeklētāju skaits ir ierobežots. Akcionāru sapulces klātienes apmeklējums ir limitēts līdz desmit akcionāriem un var tikt mainīts atbilstoši sapulces norises dienā spēkā esošiem valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem. Akcionāri tiks informēti par vietas rezervāciju dalībai klātienē pēc akcionāra pieteikuma saņemšanas. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju, akcionāri tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību sapulces klātienes apmeklējumam un izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces vai piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

  1. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības jauno obligāciju emisiju;
  2. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksu.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pastu: IR@delfingroup.lv vai parakstītu papīra formā uz sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama AS DelfinGroup interneta vietnē www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks nodots līdz 2021.gada 9.decembrim. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē, ievērojot augstāk minēto kārtību par iepriekšēju pieteikšanos klātienes dalībai, vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS DelfinGroup ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2021.gada 2.decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS DelfinGroup  ārkārtas akcionāru sapulcē 2021.gada 10.decembrī.

Attālinātā identifikācija un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:

  1. Akcionāriem līdz gada 6.decembrim plkst. 17:00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pastu: IR@delfingroup.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā.

Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.

        2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz gada 10.decembra plkst. 10:00.

        3. Sapulces dienā drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija sapulces norises laikā. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas                   sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 11:00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās                         personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez                     ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

Akcionāru reģistrācija klātienes dalībai notiks sapulces dienā 2021.gada 10.decembrī no plkst. 13:30 līdz plkst. 14:00 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda sadarbspējīgs SARS-CoV-2 (COVID-19) pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, kā arī reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra notariāli apliecināta rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS DelfinGroup interneta mājaslapā www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2021.gada 17.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi IR@delfingroup.lv.

Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2021.gada 26.novembra līdz 2021.gada 10.decembrim AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv un akciju sabiedrības Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

AS DelfinGroup kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 45 319 594.

Pielikumā:

Pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa dalībai AS DelfinGroup akcionāru sapulcē.

Sabiedrības starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. septembrī  un valdes priekšlikums par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk kā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk kā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000 klientu. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmuma 2021. gadā veiktais IPO bija lielākais Latvijas vēsturē pēc investoru skaita, piesaistot gandrīz 6000 jaunus akcionārus. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34.6 miljonus euro, EBITDA bija 9.3 miljoni euro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 4.65 miljonus euro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

Papildu informācija:
Aldis Umblejs
AS DelfinGroup Finanšu direktors
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv

Pielikumi