Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-09-09 13:03:41
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2021. gada 8. septembrī no pulksten 9.00 līdz 10.00.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi:

  1. Par  pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju programmas veidā ar obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 75 000 000;
  2. Par pilnvarojumu valdei parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar obligāciju emisiju;
  3. Par pilnvarojumu valdei noteikt obligāciju emisiju raksturlielumus.
  4. Par valsts atbalsta (finansējuma) piešķiršanas saskaņojumu Privātmāju energoefektivitātes programmā ar Altum Revīzijas komitejas locekli saistītajai personai.

Altum ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: +371 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi