Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Svarīga informācija par 18.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulci
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-06-04 16:36:08
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Olainfarm” , vienotais reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV 2114, turpmāk tekstā Sabiedrība, Valde paziņo, ka aizpildītu balsojuma veidlapu, ar balsojumu 18.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulcē, lūdzam nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 18.06.2021._Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un nodrošinātu sapulces norisi, Sabiedrības valde informē, ka 18.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulce notiks klātienē, ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 2021. gada 16. jūnija plkst.12:00, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2021.gada 4. jūniju (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 18.06.2021._Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com ), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pārstāvja pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 06.2021._Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com ; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 16. jūnija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikuma veidlapā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Sapulces klātienes (uzņēmuma telpās Rūpnīcu ielā 5, Olainē, Olaines novadā) apmeklētāju dalībnieku skaits ir ierobežots.[1] Dalībai klātienē uzņēmuma telpās akcionāri, viņu pārstāvji un pilnvarotās personas, tiek aicināti pieteikuma veidlapā norādīt informāciju par vēlmi piedalīties akcionāru sapulcē uzņēmuma telpās. Vietu rezervācija dalībai akcionāru sapulcē klātienē uzņēmuma telpās tiks veikta pieteikumu saņemšanas secībā. Akcionāri tiks informēti par vietas rezervāciju dalībai klātienē pēc akcionāra pieteikuma saņemšanas.

Akcionāriem, kuri būs pieteikušies attālinātai dalībai MS Teams, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 18. jūnija plkst.9:00, tiks nosūtīta piekļuves informācija uz akcionāra norādīto elektroniskā pasta adresi.

Sabiedrības valde aicina akcionārus iepazīties ar paziņojumu par 18.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulces norises kārtību, kas ir publicēta Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com).

Informējam, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai vai normatīvajam regulējumam, kas ietekmē sapulces norisi un pulcēšanās ierobežojumus, akciju sabiedrības “Olainfarm” valde ir tiesīga noteikt atšķirīgu sapulces norises kārtību. Aicinām sekot līdzi publiski pieejamai informācijai par sapulces norisi uzņēmuma tīmekļa vietnē www.olainfarm.com.

 

Olainē, 2021. gada 4. jūnijā

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

 

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

 

[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.1  un 17.punkts, 38.27.5 apakšpunkts / clause  141  and 17, sub-clause 38.27.5 of Regulation No.360 of June 9, 2020 of the Cabinet of Ministers “Epidemiological Safety Measures for the Containment of the Spread of COVID-19 Infection”

Pielikumi
Balsojuma_veidlapa_18.06.2021_LV_ENG.docx (45.26 kB)
Pazinojums_Covid-19LV.docx (16.37 kB)
Pieteiksanas veidlapa_LV_ENG_18.06.2021.docx (28.57 kB)
Sapulces_norise_18.06..docx (31.05 kB)