Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, 2021.gada 18. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcei LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-06-04 16:13:02
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246,

2021.gada 18. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcei

LĒMUMU PROJEKTI

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus aun zvērinātu revidentu atzinumu.

  1. gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu, ar peļņu 11 530 tūkstoši euro apmērā.

  1. Peļņas izlietošana

Lēmuma projekts:

5.1. Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs 2 394 463,26 euro, kas veido 0,17 euro (septiņpadsmit centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;

5.2. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada peļņu 11 530 tūkstošu euro apmērā atstāt nesadalītu;

Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

5.3. Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 8. jūlijs, dividenžu ieraksta datumu 2021. gada 9. jūlijs un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 12. jūlijs.

5.4.Dividendes izmaksāt ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

  1. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

Lēmuma projekts:

6.1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas locekļa amatā uz diviem gadiem:

______________________

______________________

______________________

6.2. Noteikt Revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas EUR______.

  1. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana

Lēmuma projekts:

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot  kopējo atlīdzību 383 400 euro bez PVN.

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

 

Pielikumā:

  • Padomes ziņojums
  • Revīzijas komitejas ziņojums
  • Revidētais 2020. gada pārskats ar padomes un Revīzijas komitejas ziņojumu
  • Zvērinātu revidentu atlases konkursa rezultāti

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi