Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Svarīga informācija par 17.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulci
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-06-03 17:05:09
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Olainfarm” , vienotais reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV 2114, turpmāk tekstā Sabiedrība, Valde aicina akcionārus iepazīties ar paziņojumu par 17.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulces norises kārtību, kas ir publicēta Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com).

Sapulces klātienes (uzņēmuma telpās Rūpnīcu ielā 5, Olainē, Olaines novadā) apmeklētāju dalībnieku skaits ir ierobežots.[1] Dalībai klātienē uzņēmuma telpās akcionāri, viņu pārstāvji un pilnvarotās personas, tiek aicināti pieteikuma veidlapā norādīt informāciju par vēlmi piedalīties akcionāru sapulcē uzņēmuma telpās. Vietu rezervācija dalībai akcionāru sapulcē klātienē uzņēmuma telpās tiks veikta pieteikumu saņemšanas secībā. Akcionāri tiks informēti par vietas rezervāciju dalībai klātienē pēc akcionāra pieteikuma saņemšanas.

Akcionāriem, kuri būs pieteikušies attālinātai dalībai MS Teams, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 17. jūnija plkst.9:00, tiks nosūtīta piekļuves informācija uz akcionāra norādīto elektroniskā pasta adresi.

Olainē, 2021. gada 3. jūnijā

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

 

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

 

[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.1  un 17.punkts, 38.27.5 apakšpunkts

Pielikumi
Sapulces_norise_17.06._LV.docx (30.65 kB)
Pieteiksanas veidlapa_LV_ENG_17.06.2021.docx (28.55 kB)
Balsojuma_veidlapa_17.06.2021_LV_ENG.docx (44.28 kB)
Pazinojums_Covid-19LV.docx (16.37 kB)