Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2020.gada 27.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-07-27 14:56:23
Versijas komentārs
Teksts


                 Akciju sabiedrības “VEF”
       2020. gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
                          LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju
sabiedrības “VEF” 2019. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2019. gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2019. gada tīro peļņu 122 296 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2020. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit”
(komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF”
2020. gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2020. gada 27. jūlijā

Akciju sabiedrības “VEF” valde

Pielikumi