Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 30. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-30 17:48:46
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 30. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „GRINDEKS” padomes izskatītos:

   1) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

   2) akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2019. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. 2019. gada peļņas izlietošana

Ņemot vērā, ka akciju sabiedrība „GRINDEKS” ir uzsākusi attīstības projekta „Jaunas ražotnes būvniecība Rīgā, Krustpils ielā 63” izstrādi, lēmums par 2019. gada peļņas izlietošanu un dividenžu izmaksu tiks izskatīts pēc šī projekta apstiprināšanas un ārējā finansējuma piesaistes.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

   1) Par akciju sabiedrības „GRINDEKS” revidentu 2020. un 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences Nr. 17).

   2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 126 300 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

   3) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 121 750 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

   4) Uzdot akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. un 2021. gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „GRINDEKS” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:

  1. Jāni Nagli;
  2. Uldi Osi;
  3. Valdi Garozu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

2) Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu EUR 3 000 mēnesī (bruto).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „GRINDEKS” valdes un padomes atalgojuma politiku (pielikumā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS „GRINDEKS” valdes vārdā -

Valdes priekšsēdētājs:                                                                                 Dr. chem. J.Hmeļņickis

 

Kontakti:

Laila Kļaviņa

AS „GRINDEKS” Komunikācijas departamenta vadītāja

Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@GRINDEKS.lv

www.grindeks.lv

 

Pielikumi
Grindeks_atalgojuma_politika_LV.pdf (132.17 kB)