Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Olainfarm grupas prioritātes – operacionālā un finanšu stabilitāte
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-29 16:02:52
Versijas komentārs
Teksts
  • Grupas apgrozījums un peļņa 2020. gada 1. ceturksnī bija zemāka, salīdzinājumā ar gadu iepriekš, papildu pārdošanas apjomu 2019. gada beigās dēļ.
  • Grupas EBITDA rādītājs 1. ceturksnī bija 4,581 milj. EUR un EBITDA rentabilitāte bija 14 %.
  • Grupas pārskata perioda peļņa sasniedza 2,113 milj. EUR un to negatīvi ietekmēja valūtas kursu svārstības.
  • Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20,192 milj. EUR naudas līdzekļu, kas nodrošinās stabilu darbību un attīstību.

“2020. gada pirmais ceturksnis bijis dinamisks laiks, kurā uzņēmējdarbībai Latvijā un pasaulē bijuši daudz izaicinājumu. Šobrīd uzņēmējdarbības noturībai ir izšķiroša nozīme –, kā pasargāt darbiniekus un uzņēmumu kopumā, efektīvi pārvarot šīs krīzes izaicinājumus un turpinot uzņēmuma sekmīgu darbību. “Olainfarm” šiem izaicinājumiem ir gatavs – mēs esam saglabājuši sākotnējo apgrozījuma un tīrās peļņas prognozi 2020. gadam, neskatoties uz Covid-19 sekām visām pasaulē. Šobrīd strādājam pie ambiciozas piecu gadu stratēģijas, tajā skaitā jaunām iniciatīvām, kā piemēram, sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu pētām ražošanas tehnoloģiju iespējas aktīvās farmaceitiskās vielas sintēzei slimības “Covid-19" izplatības ierobežošanai,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2020.gada pirmā ceturkšņa laikā Grupas ieņēmumi sasniedza 32,393 milj. EUR, kas ir samazinājums par 7 % jeb 2,352 milj. EUR salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 18,387 milj. EUR, kas ir kritums par 13 % jeb 2,867 milj. EUR, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitātes samazinājums no 61 % 2019. gada pirmajā ceturksnī līdz 57 % tajā pašā ceturksnī 2020. gadā.

Finanšu rādītāji par pēdējiem 12 mēnešiem (2019. gada 1. aprīlis – 2020. gada 31. marts) uzrāda apgrozījumu 134,867 milj. EUR apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā līdzīgā periodā iepriekšējā gadā, EBITDA pieauga par 9% un sasniedza 27,574 milj. EUR, neto peļņa bija 17,481 milj. EUR, kas ir par 10% vairāk.

Grupas pārdošana galvenajos tirgos 2020. gada 1. ceturksnī rezultējās ar šādu apgrozījuma sadalījumu: Latvijas īpatsvars ir 36 % (+7 p.p.), Baltkrievijas īpatsvars ir 17 % (+2 p.p.), Krievijas ir 14 % (–11 p.p.), Centrālāzijas reģiona īpatsvars ir 11 % (+3 p.p.), ES valstu ir 10 % (+2 p.p.), Ukrainas ir 6 % (–3 p.p.), citu valstu ir 4 % (bez izmaiņām) un Kaukāza valstu ir 2 % (+1 p.p.).

2020.gada 1. ceturksnī tika pārdoti medikamenti 16,217 milj. EUR vērtībā, kas ir samazinājums par 20 % jeb 3,942 milj. EUR salīdzinājumā ar to pašu ceturksni 2019. gadā. Gatavo zāļu formu segmenta īpatsvars Grupas kopējā apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī kritās par 8 p.p. līdz 50 %.

Atskaites perioda laikā “Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošana samazinājās gan salīdzinājumā ar tādu pašu ceturksni pirms gada, gan ar 2019. gada pēdējo ceturksni. Iemesls tam ir papildu 6 milj. EUR pārdošanas apjomi, kas tika izpildīti 2019. gada beigās. Visvairāk pārdotā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 22 %, kas ir par trim procentpunktiem lielāks nekā pirms gada. Furamaga/Furasola īpatsvars pieauga līdz 18 % (+2 p.p.) un Adaptola daļa palielinājās līdz 16 % (+4 p.p.). Tajā pat laikā Neiromidīna īpatsvars samazinājās līdz 12 % (–3 p.p.).

Aptieku segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī palielinājās par 12 % salīdzinājumā ar 1. ceturksni 2019. gadā un sasniedz 7,411 milj. EUR. Segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pārskata periodā palielinājās līdz 23 % (+4 p.p.), salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni.

Kompresijas izstrādājumu segmenta apgrozījums 2020. gada 1. ceturksnī bija 1,953 milj. EUR, kas ir par 1 % vairāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī bija 6 % (bez izmaiņām).

Vairumtirdzniecības segmenta ieņēmumi no klientiem ārpus Grupas 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,018 milj. EUR, kas ir pieaugums par 43 % jeb 0,611 milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā bija 6 % (+2 p.p.).

Ķīmiskās produkcijas segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī bija par 1 % lielāki nekā tajā pašā ceturksnī 2019. gadā un sasniedza 1,589 milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pēdējā ceturksnī neizmainījās un bija 5 %.

Pārējie segmenta ieņēmumi 2020. gada 1. ceturkšņa laikā bija 3,205 milj. EUR, un tas ir par 4 % vairāk par tādu pašu ceturksni 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā palielinājās par 1 % un bija 10 %.

Grupas EBITDA rādītājs atskaites periodā bija 4,581 milj. EUR, kas ir par 57 % jeb 5,960 milj. EUR mazāk par tādu pašu ceturksni 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija 14 %.

Grupas neto peļņa 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,113 milj. EUR, kas ir par 74 % vai 6,147 milj. EUR mazāk par tīro peļņu 2019. gada 1. ceturksnī. Grupas neto peļņas rentabilitāte arī samazinājās, un tā bija 7 % — 24 % vietā gadu iepriekš.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja pārdošanas izmaksu samazinājums par 2,013 milj. EUR, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galvenajos noieta tirgos un pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu neto pieaugums par 0,69 milj. EUR.

Svārstības valūtas maiņas kursā bija nozīmīgākais negatīvais faktors. 2019. gada 1. ceturkšņa ienākumus aizstāja zaudējumi, un kopējā ietekme 2020. gada 1. ceturksnī bija 5,6 milj. EUR apmērā. Bruto peļņa 2020. gada sākumā bija mazāka 2,867 milj. EUR apjomā zemāka apgrozījuma un atšķirību pārdotās produkcijas struktūrā dēļ salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Vienlaikus administratīvie izdevumi pieauga par 0,367 milj. EUR galvenokārt enerģijas resursu un citu administratīvo izmaksu pieauguma dēļ.

Lielākā daļa no Grupas segmentiem 2020. gada 1. ceturksnī strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 4,355 milj. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 0,831 milj. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 0,513 milj. EUR, un citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza attiecīgi 0,146 milj. EUR.

Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties. Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20,192 milj. EUR naudas līdzekļu uz 2020. gada marta beigām. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi sniedz iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī investīcijas pētniecībā saistībā ar klīniskajiem pētījumiem.

Grupas Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties un bija 3,6 mazāka apkalpojamā parāda apjoma pēdējos 12 mēnešos dēļ. Neto saistības / EBITDA koeficients bija praktiski nulle strauji pieaugušo naudas līdzekļu dēļ.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

 

Koncerns

 

 

31.03.2020

31.12.2019

 

 

EUR '000

EUR '000

 

           AKTĪVS

 

 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 

 

Nemateriālie aktīvi

          39 057

          38 422

Pamatlīdzekļi

          42 004

          42 442

Lietošanas tiesību aktīvi

            7 113

            7 069

Ieguldījuma īpašumi

               244

               253

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

               803

               782

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

          89 221

          88 968

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

 

 

Krājumi

          29 491

          28 247

Debitori

          32 421

          36 225

Nauda

          20 192

          15 230

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

          82 104

          79 702

KOPĀ AKTĪVS

        171 325

        168 670

 

 

 

 

           PASĪVS

 

 

PAŠU KAPITĀLS

 

 

Akciju kapitāls

          19 719

          19 719

Akciju emisijas uzcenojums

            2 504

            2 504

Rezerves

              (502)

              (12)

Nesadalītā peļņa

        107 411

        105 298

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

        129 132

        127 509

KREDITORI

 

 

Ilgtermiņa kreditori

 

 

Aizņēmumi un nomas saistības

          11 757

          12 177

Nākamo periodu ieņēmumi

            3 744

            3 194

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

          15 501

          15 371

Īstermiņa kreditori

 

 

Aizņēmumi un nomas saistības

            8 446

            9 568

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          17 740

          15 727

Nākamo periodu ieņēmumi

               506

               495

 

Kopā īstermiņa kreditori

          26 692

          25 790

 

KOPĀ KREDITORI

          42 193

          41 161

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

        171 325

        168 670

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

 

Koncerns

 

Q1 2020

Q1 2019

 

EUR '000

EUR '000

Ieņēmumi

       32 393

       34 745

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

      (14 006)

      (13 491)

Bruto peļņa

       18 387

       21 254

Pārdošanas izmaksas

        (6 268)

        (8 281)

Administrācijas izmaksas

        (6 700)

        (6 333)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

            699

            462

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

            202

           (255)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa

              15

              78

Finanšu ieņēmumi

              18

         1 563

Finanšu izmaksas

        (4 219)

           (161)

Peļņa pirms nodokļiem

         2 134

         8 327

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

             (31)

             67)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

              10

                 -

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

         2 113

         8 260

Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem

           (490)

            155

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

         1 623

         8 415

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

 

 

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         1 623

         8 415

Nekontrolējošo līdzdalību

                -

                -

 

 

 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

           0.15

           0.59

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi