Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 22.maijā pieņemtie lēmumi
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-22 19:38:16
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē, ka 2020.gada 22.maijā plkst.15:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 vadības ofisā, paredzot arī iespēju akcionāriem piedalīties attālināti, notika HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

  1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019.finanšu gada darbības rezultātiem.

Pielikumā ziņai pievienots valdes ziņojums par 2019.gada finanšu darbības rezultātiem angļu valodā.

  1. Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2019. finanšu gadu.
  2. Neizmaksāt dividendes un visu 2019. finanšu gada peļņu atstāt nesadalītu, palielinot iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
  3. Apstiprināt SIA Ernst & Young Baltic (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par HansaMatrix zvērinātu revidentu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu auditam un noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu audita veikšanai 38 600 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, apmērā.
  4. Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani un Ivaru Ķirsonu.
  5. Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Rubesu.
  6. Uzticēt Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.
  7. Izteikt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas 2.3.1.punkta esošo redakciju: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kas nav Sabiedrības Akcionāri;”, šādā redakcijā: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kuru turētais Sabiedrības akciju apjoms nepārsniedz 3% no kopējā Sabiedrības akciju kapitāla” un apstiprināt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunu redakciju.

 Pielikumā šai ziņai pievienota Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunā redakcija.

 Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, finanšu direktors Tālrunis: +371 6780 0002 E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

 Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
HM-Valdes un padomes atalgojuma politika_LV_2020-05-22.pdf (570.64 kB)
HM_AGM_presentation_2020-05-22.pdf (1073.34 kB)