Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" revidēts gada pārskats par 2019. gadu
Emitents Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-30 16:47:13
Versijas komentārs
Teksts

AS" Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" ir noslēgusi 2019.gadu ar zaudējumiem

32 359 eiro apmērā.
Neto apgrozījums pārskata periodā sastāda 996 592 EUR un ir palielinājies par 29,7 %

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2019.g. (EUR)

2018.g.

(EUR)

1.Neto apgrozījums                                                            

996 592

768 202

2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                                 

(714 320)

(516 227)

3.Bruto peļņa vai zaudējumi                                                             

282 272

251 975

4.Pārdošanas  izmaksas                              

(253 036)

(238 670)

5.Administrācijas izmaksas                                                             

(87 634)

(96 756)

6.Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi                              

62 676

76 556

7.Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas                           

(35 665)

(14 991)

8.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

a)citam personām

 

(972)

 

9.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa            

(32 359)

(21 886)

10.Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa               

(32 359)

(22 029)

11.Pārskata gada peļņa/zaudējumi                                                   

(32 359)

(22 029)

12.Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu                              

- 0,007

- 0,005

13.Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma            

- 1,17

- 1,16

 

 Pielikumā:
1. AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" revidēts gada pārskats par 2019. gadu
2. Neatkarīgu revidentu ziņojums
3. AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu
4.  AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Padomes ziņojums. Noraksts.       

Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs
 info@rigagold.lv
 67272790

Pielikumi