Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 24.04.2020 pieņemtie lēmumi
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-24 17:35:20
Versijas komentārs
Teksts

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2020.gada  24.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

  1. Apstiprināti akciju sabiedrības valdes un padomes –revīzijas komitejas ziņojumi par 2019. gada pārskatu, apstiprināts 2019.gada pārskats.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

       2.2019.gada zaudējumus 212 221 EUR apmērā segt daļēji ar iepriekšējos periodos nesadalīto peļņu -20240 EUR apmērā un ar ar pašu kapitālu-191981 Eur apmērā.

          Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

         3.1 Akciju sabiedrības statūtos tiek izdarīti sekojoši grozījumi:

           Statūtu 2.1 punkts izteikts sekojošā redakcijā:

      Sabiedrības pamatkapitāls ir 918144 EUR (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri EUR).Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918144

     (deviņi simti astoņpadsmit tūkstošiem viens simts četrdesmit četrām)akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.

             Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

          3.2 Apstiprināt akciju sabiedrības’'KURZEMES ATSLĒGA 1”pamatkapitāla  

         samazināšanas noteikumus.

             Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

          4.Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

              Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma

          Svikle’’  zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu       

             3500 EUR + PVN 21%.

                 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

Valde

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
Tel.: 63448075
 E-pasts: gramatv@ka1.lv

Pielikumi