Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu.
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-03-25 16:38:18
Versijas komentārs Precizēts lielāko akcionāru saraksts
Teksts

Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 2019. gadā darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts, tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, tehnoloģiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi u.c..A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2019. gadā ir 1 680 707  EUR. Neto apgrozījums 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājies par  114 198 EUR, kas sastāda 6.4 % no 2018. gada apgrozījuma. Sabiedrības 2019. gada darbības finanšu rezultāts bija zaudējumi 212 221 EUR.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu

 

2019

 

2018

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

Neto apgrozījums

1 680 707

 

1 794 905

 

 

 

 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

(1 718 046)

 

(1 747 860)

 

 

 

 

Bruto zaudējumi vai peļņa

(37 339)

 

47 045

 

 

 

 

Pārdošanas izmaksas

(46 560)

 

(44 834)

 

 

 

 

Administrācijas izmaksas

(87 847)

 

(94 764)

 

 

 

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

37 790

 

39 727

 

 

 

 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(76 167)

 

(19 267)

 

 

 

 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1 608)

 

(1 714)

 

 

 

 

Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

(211 731)

 

(73 807)

 

 

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

(490)

 

(468)

 

 

 

 

Pārskata gada zaudējumi

(212 221)

 

(74 275)

 

Zaudējumi uz akciju

(0.231)

 

(0.081)

 

Valde

 

Irēna Burve

galv.grāmatvede

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1”

Kalvenes iela 27

Aizpute,LV3456

Telef 63448075

Pielikumi