Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
2019.gada 23.decembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-12-23 15:27:28
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

 

kārtējās akcionāru sapulces, kas notika

Rīgā, 2019.gada 23.decembrī, lēmumi

 

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

 

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2018.gada pārskatu.

 

3.        Revidenta ziņojuma par 2018.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2018.gada pārskatu.

 

4.        Sabiedrības 2018.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

 

5.        Sabiedrības 2018.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Sabiedrības zaudējumus 2018.gadā segt no iepriekšējo un nākamo gadu nesadalītās peļņas.

 

6.        Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Lēmuma projekts:

1.      Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:

·           Vasiliju Meļņiku;

·           Aleksandru Čerņavski;

·           Gaidi Andreju Zeibotu;

·           Larisu Artemenko;

·           Sandi Strodu.

2.      Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

·           Noteikt Vasilijam Meļņikam atlīdzību 3 600,– EUR apmērā;

·           Noteikt Aleksandram Čerņavskim atlīdzību 1 500,– EUR apmērā;

·           Noteikt Gaidim Andrejam Zeibotam atlīdzību 1 500,– EUR apmērā;

·           Noteikt Larisai Artemenko atlīdzību 1 500,– EUR apmērā;

·           Noteikt Sandim Strodam atlīdzību 1 500,– EUR apmērā;

3.      Nodot revīzijas komitejas funkciju pildīšanu Sabiedrības padomei.

 

7.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2019.gadam

Lēmuma projekts:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2019.gadam zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris”;

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam 13 500,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris” līgumu par 2019.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

 

Pielikumi