Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība paraksta stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-12-18 16:18:43
Versijas komentārs
Teksts

Otrdien, 17. decembrī, Valmierā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels (Stefan Jugel), valdes loceklis Ģirts Vēveris un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Rita Pfeifere parakstīja stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos.

Ģenerālvienošanās mērķis ir veicināt abpusēju sadarbību sociālā dialoga attīstībā darba tiesību, darba aizsardzības, darba produktivitātes, labvēlīgas sociālās vides radīšanā nozarē nodarbinātajiem darba ņēmējiem un attīstīt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas stikla šķiedras nozares izaugsmi un nozares uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

“AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir stikla šķiedras nozares līdere Latvijā, kas nozarē nodarbina vislielāko strādājošo skaitu. Uzskatām, ka mums jārāda piemērs un labā griba risināt jautājumus, kas ļautu uzlabot darbinieku darba apstākļus, veicinātu darbinieku prasmju attīstību un izaugsmi, atvieglotu citus ar darbu saistītus jautājumus, piemēram, transporta iespējas nokļūšanai darbā. Ar vienošanos apņemamies ne tikai saviem spēkiem turpināt darbu pie uzlabojumiem, bet arī aktīvi virzīt izmaiņas normatīvo aktu jomā, lai nodrošinātu arvien labākus nosacījumus un ieguvumus uzņēmumā un nozarē strādājošajiem,” par ģenerālvienošanos stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA personāla direktore Dace Purmale: “Parakstot vienošanos, apstiprinām un garantējam, ka mūsu uzņēmumā darbinieku atalgojums ir augstāks kā valstī noteiktā minimālā mēneša alga. Esam noteikuši minimālo atalgojuma limitu katrā amatu līmeņa kategorijā pret valsts minimālo mēneša algu. Ņemot vērā, ka uzņēmuma vidējais atalgojums ievērojami pārsniedz minimālo mēneša algu un tādējādi arī uzņēmuma maksāto nodokļu apmērs ir lielāks kā vidēji, kopdarbā ar darba ņēmēju pārstāvjiem vēlamies virzīt uzņēmumam labvēlīgākus nosacījumus nodokļu jautājumos, kas skar tieši labumus, ko dodam uzņēmuma darbiniekiem, piemēram, transports, izglītošana un darba veikšanas palīglīdzekļi. Uzņēmuma prioritāte ir darbinieks, bet katrs papildu labums mums izmaksā prāvus līdzekļus, jo skaitliski esam liels kolektīvs. Mēs vēlamies saņemt kaut nelielu valsts atbalstu un izmaiņas likumdošanā, lai uzņēmumiem draudzīgākie nosacījumi ļautu darbiniekiem dot vairāk.”

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Rita Pfeifere: “Ar šīs ģenerālvienošanās parakstīšanu ir izpildīti Darba likuma 18. pantā noteiktie priekšnosacījumi, kas saistās ar apgrozījumu un nodarbināto skaitu. Šis ir ļoti nozīmīgs solis nozares attīstībai, kurš tika sperts pēc garām un konstruktīvām sarunām.”

Ģenerālvienošanās stāsies spēkā sešu mēnešu laikā pēc tās publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir saistoša trīs gadus, pēc tās stāšanās spēkā brīža.

Ģenerālvienošanās dokumentu atradīsiet pielikumā.

 

PAR VALMIERA GLASS GRUPU:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

PAR Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrību:
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība izveidota 1999. gadā. Nozarē darbojas ķīmijas, naftas ķīmijas un vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības nozaru uzņēmumu arodorganizācijas. Arodbiedrība šobrīd apvieno biedrus vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmumos. Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība ir brīvprātīga, juridiski neatkarīga un demokrātiska organizācija.

 

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

 

Pielikumi