Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF nerevidēts finanšu pārslkats 2019.09
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-28 15:04:17
Versijas komentārs
Teksts

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 09 mēnešiem.

Neto apgrozījums pārskata periodā ir 847 399 EUR, un tas ir par 12.70 % mazāks

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2019.gada 09 mēnešu

laika periodu ar nerevidētu peļņu 108 403 EUR apmērā.

Papildus informācija :

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2019.gada 09.mēnešiem.

 

 

Pielikumi