Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Olainfarm” padomes locekļu paziņojums
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-10-30 16:55:34
Versijas komentārs
Teksts

Dažas dienas pirms gaidāmajām AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēm, lielākais akcionārs SIA “OLMAFARM”, kam tiesa uz laiku ir apturējusi balsstiesības, valdes priekšsēdētāja Pētera Rubeņa personā vērsies pie AS “Olainfarm” atsevišķiem padomes locekļiem ar katram personīgi adresētu vēstuli, kurā norādīto var tulkot kā atklātu spiedienu un aicinājumu pārkāpt labas korporatīvas pārvaldības principus.

Cita starpā P. Rubenis vēstulē norāda: “(..) jebkādas turpmākās darbības aicinām veikt, iepriekš rakstveidā saskaņojot vismaz ar akcionāriem, kas atdevuši par Jums balsis, ievēlot par akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekli (..)”. 

Tāpat viņš aicina: “(..) turpmāk neveikt nekādas darbības, kas būtu pretējas akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāru vairākuma interesēm.(..)”.

Komerclikumā ir stingri noteiktas gan akcionāru, gan padomes kompetences. Uzņēmuma padomes locekļiem, kā neatkarīgi ievēlētiem pārstāvjiem, nav jāsaskaņo pieņemtie lēmumi ar kādiem konkrētiem akcionāriem – ir vai nav tie atdevuši balsis. Uzņēmuma padome pārstāv uzņēmuma, nevis kāda konkrēta akcionāra intereses,  arī uzņemoties atbildību par saviem lēmumiem. 

AS “Olainfarm” padomes locekļi vēlas vērst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī  Nasdaq Riga vadības uzmanību uz SIA “OLMAFARM” un Pētera Rubeņa rīcību, un izvērtēt iespējamos pārkāpumus tajā.

***

Š.g. 1. novembrī izsludinātas divas AS “Olainfarm” ārkārtas  akcionāru sapulces plkst. 11.00 un plkst. 14.00, ko ierosinājis SIA “OLMAFARM”, kā arī akcionāres Nikas Saveļjevas pilnvarotais pārstāvis un esošais AS “Olainfarm” padomes loceklis Andrejs Saveļjevs.

 

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Buks

AS “Olainfarm” padomes loceklis Haralds Velmers

AS “Olainfarm” padomes loceklis Kārlis Krastiņš

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi