Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-05-30 10:56:36
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2019. gada 31. martā ir 534 milj. eiro, ko veido 19,184 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 252 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 12,826;
  • aizdevumu portfelis 220 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,150;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 62 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 208.

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 4% (20.7 milj. EUR) pēc apjoma un par 5% (904 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 6.6% pēc apjoma (15.5 milj. EUR) un 8% pēc darījumu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2019. gada 3 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 2.089 miljoni eiro peļņu.

Altum ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi