Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
„Olainfarm” grupas apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 124 miljonus eiro, uzrādot jaunu apgrozījuma rekordu
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-02-28 21:36:48
Versijas komentārs
Teksts

AS „Olainfarm” konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2018. gadā liecina, ka koncerna apgrozījums pērn pārsniedzis 124 miljonus eiro, sasniedzot jaunu apgrozījuma rekordu. Koncerns 2018.gadā nopelnījis 10.3 miljonus eiro, kas ir par gandrīz par 5% mazāk nekā 2017. gadā. “Olainfarm” grupas produkcija gada laikā tika pārdota 54 pasaules valstīs.

Pamatojoties uz šī nerevidētā gada pārskata rezultātiem un 2019. gada darbības plāniem, Valde plāno ieteikt uzņēmuma akcionāriem lemt par dividenžu izmaksu 1.4 miljona eiro apmērā no 2018. gada peļņas jeb 0.10 eiro apmērā par akciju.

 2018. gadā kopumā, salīdzinājumā ar 2017.gadu, “Olainfarm” koncerna realizācijas apjoms ir audzis par vairāk nekā 2 miljoniem eiro jeb gandrīz 2%, un pārsniedzis 124 miljonus eiro. Lai gan sākotnēji noteikto realizācijas apjomu mērķi 130 miljonu eiro apmērā Grupai neizdevās sasniegt, tomēr apgrozījuma ziņā šis ir bijis pats veiksmīgākais gads uzņēmuma vēsturē. Pēdējā ceturkšņa laikā būtiski augusi divpadsmit mēnešu EBITDA, sasniedzot 20.5 miljonus eiro. Arī EBITDA rentabilitāte aizvadītajos 12 mēnešos sasniedz 17%. Abi šie rādītāji ir augstākie kopš 2016.gada sākuma.

Pērn uzņēmumam ir izdevies samazināt tā pārdošanas izmaksas un augt gandrīz visos galvenajos realizācijas tirgos, izņemot Krieviju, kur pārdošanas samazinājās par 5% jau iepriekš prognozēto Krievijas rubļa svārstību ietekmē. Savukārt, pastiprināta klātbūtne gan Latvijas, gan Baltkrievijas tirgos ir par pamatu ievērojamam realizācijas pieaugumam šajās valstīs. Lielākais pārdošanas pieaugums par 54% tika sasniegts Baltkrievijā, un Tadžikistānā, kur pārdošanas apjomi auga par 32%. Par 23% augusi arī realizācija Latvijā, mājas tirgum kļūstot par otro lielāko apgrozījuma ziņā pēc Krievijas

2018.gada 4. ceturksnī realizācijas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, pieauga par vairāk nekā 3 miljoniem eiro jeb gandrīz 10% un sasniedza 34.8 miljonus eiro, padarot šo 4. ceturksni par labāko uzņēmuma līdzšinējā vēsturē realizācijas apjomu ziņā.

Salīdzinot ar 2017. gadu ir notikušas izmaiņas pieprasītāko AS “Olainfarm” produktu sarakstā. Remantadīnu un PASS ir nomainījuši Meldonijs un Memantīns, Noofen un Neiromidin īpatsvars ir teju izlīdzinājies.

Neskatoties uz aizvien augošu eksporta tirgu skaitu un lielāku tirgu diversifikāciju, realizācijas tirgu dažādošana joprojām ir viens no galvenajiem “Olainfarm” grupas izaicinājumiem. Arī 2018 gadā uzņēmums fokusējās uz papildu pētījumu veikšanu, lai nodrošinātu savu produktu klātbūtni jau esošajos realizācijas tirgos un nākotnē atvērtu jaunus.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2018. gada 5. jūnijā tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2018. gadam. Saskaņā ar to koncerna apgrozījums 2018. gadā tika plānots 130 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 11,5 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2018. gada finanšu pārskatu, realizācijas plāns ir izpildīts par 96%, bet gada peļņas plāns ir izpildīts par 90%.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns

   

31.12.2018

31.12.2017

   

EUR '000

EUR '000

 

           AKTĪVS

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

   

Nemateriālie aktīvi

           36 619

            37 034

Pamatlīdzekļi

           43 698

           41 892

Ieguldījuma īpašumi

             3 492

          3 526

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

               985

             2 609

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

           84 794

            85 061

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

   

Krājumi

           25 265

           24 161

Debitori

           34 337

            34 049

Nauda

             2 689

             3 158

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

           62 291

           61 368

KOPĀ AKTĪVS

         147 085

      146 429

     
 

           PASĪVS

   

PAŠU KAPITĀLS

   

Akciju kapitāls

           19 719

           19 719

Akciju emisijas uzcenojums

             2 504

             2 504

Pašu kapitāla pārējās sadaļas

              (224)

               (74)

Nesadalītā peļņa

         82 656

           75 675

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

      104 655

           97 824

KREDITORI

   

Ilgtermiņa kreditori

   

Aizņēmumi

         10 398

           15 878

Nākamo periodu ieņēmumi

           2 756

             2 347

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

        13 154

           18 225

Īstermiņa kreditori

   

Aizņēmumi

         14 632

           14 013

Parādi piegādātājiem un citas saistības

         14 260

           15 892

Nākamo periodu ieņēmumi

              384

              475

 

Kopā īstermiņa kreditori

        29 276

           30 380

 

KOPĀ KREDITORI

        42 430

           48 605

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

      147 085

         146 429

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns

Koncerns

 

Q4 2018

Q4 2017

M12 2018

M12 2017

 

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

Neto apgrozījums

         34 756

         31 692

     124 261

     122 076

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

       (13 626)

       (12 380)

    (49 430)

    (47 231)

Bruto peļņa

         21 130

         19 312

       74 831

       74 845

Pārdošanas izmaksas

      (10 376)

       (11 117)

    (37 091)

    (38 125)

Administrācijas izmaksas

         (7 251)

         (6 781)

    (24 366)

    (23 653)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

             999

             944

        2 946

        2 697

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

            (339)

            (967)

     (2 799)

      (4 427)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa

              24

             43

            107

            113

Finanšu ieņēmumi

               19

               30

              76

            236

Finanšu izmaksas

            (994)

            (395)

     (2 788)

     (2 299)

Peļņa pirms nodokļiem

       3 212

        1 069

      10 916

       9 387

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

             (359)

         (171)

             (609)

     (1 977)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

               1

        3 293

              1

        3 379

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

        2 854

       4 191

     10 308

     10 789

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

               (67)

             (114)

             (150)

             (114)

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

        2 787

       4 077

     10 158

     10 675

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

       

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         2 787

        4 078

      10 158

      10 675

Nekontrolējošo līdzdalību

            -

               (1)

               -

               -

         

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

           0.20

          0.30

          0.73

          0.77

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Inga Krūkle AS “Olainfarm” valdes locekle

Tālr.: +371 28698449

E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com

 

Pielikumi