Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Mogo Finance: izmaiņas vadības komandā
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-01-15 18:10:56
Versijas komentārs
Teksts

Rīga, Latvija, 2019. gada 15. janvārī. Mogo Finance un tās grupas uzņēmumi ("Grupa"), kas specializējušies lietotu automašīnu finansēšanā, uzņēmuma attīstības plāna ietvaros, paziņo par izmaiņām vadības komandā. Turpmāk Grupa pievērsīs lielāku uzmanību uzņēmuma operatīvās darbības izcilības veicināšanā, kas seko kā turpinājums veiksmīgai starptautiskajai ekspansijai.

Sākot ar 2019. gada 14. janvāri Edgars Egle ir atkāpies no Mogo Finance izpilddirektora amata un nodevis pilnvaras Modestam Sudnius, kurš darbojās kā izpilddirektora vietnieks kopš 2018. gada 1. novembra.  Lai nodrošinātu Grupas darbības nepārtrauktību, Edgars Egle turpinās ieņemt valdes locekļa amatu līdz šī gada marta beigām.

Direktoru padome pateicas Edgaram Eglem par viņa vērtīgo ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un vēl viņam sekmes turpmākajā karjerā un personiskajā dzīvē. Viņa vadībā Mogo Finance paplašināja biznesa darbību no sākotnēji piecām līdz nu jau trīspadsmit valstīm Eiropā un Āzijā, kā arī kļuva par atpazīstamāko zīmolu lietoto automašīnu finansēšanas jomā.

Līdzšinējā Reģionālā vadītāja un Mogo Lietuva vadītāja Modestas Sudnius iecelšana Grupas izpilddirektora amatā iezīmē nākamo soli Mogo Finance veiksmīgā snieguma turpināšanā. Direktoru padome ir pārliecināta, ka Modestas Sudnius pateicoties savai plašajai pieredzei, cita starpā izveidojot Mogo Lietuva uzņēmumu, sniegs būtisku pienesumu turpmākajā Mogo Finance operatīvās darbības izcilības attīstībā. Četru gadu laikā Modestas Sudnius, esot Mogo Lietuva uzņēmuma vadītājs, spēja izveidot Mogo Lietuva par vadošo pelnošo lietoto automobiļu finansēšanas uzņēmumu valstī un pēc tam turpināja veiksmīgi vadīt reģionu, kurā ietilpst Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Armēnijas uzņēmumi.

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance (Grupas finanšu direktors) E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

Māris Kreics +371 66 900 900

Aalto Capital E-pasts: sven.pauly@aaltocapital.com

Sven Pauly +49 89 898 67 77 0

Piezīmes redaktoriem:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance strādā 13 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 320 miljonus.  Mogo apkalpo vairāk nekā EUR 130 miljonu  finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanu procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Mogo Finance piedāvā savus produktus , izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 1 500 sadarbības partnerus visās valstīs kā arī tiešsaistē. Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Ukrainā un Uzbekistānā.

www.mogofinance.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citās valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētiem un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašuma vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis paziņojums nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālajā redakcijā izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotās Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kurām attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajām personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, iegādāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Jebkura persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi