Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2018.gada 20.novembrī, lēmumu projekti
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-06 18:03:09
Versijas komentārs
Teksts

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2017./2018. finanšu gada darbības rezultātiem.

 

2.  2017./2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2017./2018. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu.

 

3. Lēmuma pieņemšana par 2017./2018. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu.

Lēmums: Segt AS „SAF Tehnika” 2017./2018. finanšu gada zaudējumus 199 478  (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 738 484 (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

 

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2018./2019. finanšu gadam.

Lēmums: lēmums nav pieņemts

 

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas

Lēmums: Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2018. gada 20. novembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu un Aivi Olšteinu

Ievēlēt  akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2018. gada 20. novembri.

 

Informācija par padomes locekļu kandidātiem:

Juris Ziema -  arī līdz  šim  bija  Sabiedrības  Padomes loceklis un Ražošanas daļas vadītājs. J.Ziema ir arī viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1998.  līdz 1999.  gadam viņš  strādāja  par  inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J.Ziema strādāja par inženieri  Elektronikas un  skaitļošanas  institūtā.  J. Ziemam  ir Rīgas   Tehniskās universitātes inženiera       diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā. J.Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas

 

Andrejs Grišāns - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas daļas vadītāja vietnieks. Ir viens no Sabiedrības dibinātājiem. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu. A.Grišānam pieder 297 888 Sabiedrības akcijas.

 

Ivars Šenbergs - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis. SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU” valdes priekšsēdētājs. No 1999. gada līdz 2000. gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā. I. Šenbergam pieder 2 Sabiedrības akcijas.

 

Sanda Šalma - Sanda Šalma kopš 2012. gada strādā Microsoft Latvia un šobrīd ir mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes  kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā.  No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi proketu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā. S.Šalmai nepieder Sabiedrības akcijas.

 

Aira Loite – Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī “Torgy Baltic” SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktore. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā. A.Loitei pieder 7700 Sabiedrības akcijas.

   

6.  Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.

Lēmums: Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus

 

Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com

Pielikumi