01.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.
Emitents Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS (391200LSGSVWPZW6LL87)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-05-14 16:27:18
Versijas komentārs
Teksts

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 01.06.2018.  kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.

Pielikumi