Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Ziņojums par obligātā AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-28 16:51:30
Versijas komentārs
Teksts

Informējam Jūs, ka Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939, un Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums 28.07.1965, atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018.gada 20.februāra lēmumam Nr. 39 ir izteikuši obligāto AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas noslēdzās 2018.gada 27.martā.

 1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, tālruņa numurs: +371 64202216 , faksa numurs: +371 64281216, e-pasta adrese: latvia@valmiera-glass.com, interneta mājas lapas adrese: www.valmiera-glass.com (turpmāk – “Mērķa sabiedrība”).

2. Piedāvātāji un personas, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem

Piedāvātāji:

2.1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939, un Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965, kuri uzņemas tiesības un pienākumus saskaņā ar piedāvājumu nedalīti un solidāri (turpmāk – “Piedāvātāji”).

Personas, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem:

2.2. P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Vācijā, Leipcigas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 21085, reģistrācijas datums: 19.11.2004 juridiskā adrese: Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko netieši kontrolē Piedāvātāja Beatrix Preiss-Daimler.

2.3. P-D Management Industries-Technologies GmbH, Vācijā, Drēzdenes apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 17752, reģistrācijas datums: 15.10.1999, juridiskā adrese: Wilsdruffer Strasse 11, 01723 Wilsdruff STT Grumbach, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātāja Beatrix Preiss-Daimler.

2.4. P-D Composites Handels- und Service GmbH, Vācijā, Stendālas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 201322, reģistrācijas datums: 29.11.1990, juridiskā adrese: Merseburger Strasse 237, 06130 Halle (Saale), Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātājs Heinz-Jürgen Preiss-Daimler.

2.5. CORVALIS GmbH, Vācijā, Baireitas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 4446, reģistrācijas datums: 15.02.2007, juridiskā adrese: Am Anger 7, 95488 Eckersdorf, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.

3. Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros tika piedāvāts atpirkt 474 044 (četri simti septiņdesmit četri tūkstoši četrdesmit četras) Mērķa sabiedrības akcijas.

4. Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Piedāvātāju rīcībā

Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes Piedāvātāju rīcībā būs 3 043 845 (trīs miljoni četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit piecas) Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 12,73 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Pielikumi