Par maksātnespējas procesa ierosināšanu
Emitents Tosmares kuģu būvētava, AS (48510000UJMQGXDOM456)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-13 16:24:32
Versijas komentārs
Teksts

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde paziņo, ka 2018.gada 27.februārī tās kreditors SIA „Intol” iesniedza tiesā pieteikumu par AS „Tosmares kuģubūvētava” maksātnespējas procesa ierosināšanu par savlaicīgu parāda saistību nepildīšanu.

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar SIA „Intol” par AS „Tosmares kuģubūvētava” parāda saistību dzēšanu, un savukārt SIA „Intol” atsauks tiesā iesniegto pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

 

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde

         Tālrunis +371 63401919

Pielikumi