Par maksātnespējas procesa ierosināšanu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-10-11 16:11:57
Versijas komentārs
Teksts

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2017.gada 04.oktobrī tās kreditori SIA „Balteksserviss” un SIA „Vilmars noma” iesniedza tiesā pieteikumu par AS „Rīgas kuģu būvētava” maksātnespējas procesa ierosināšanu par savlaicīgu parāda saistību nepildīšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar SIA „Balteksserviss” un SIA „Vilmars noma” par parāda saistību dzēšanu, saskaņojot attiecīgu maksājumu grafiku AS „Rīgas kuģu būvētava” saistību izpildei, un savukārt SIA „Balteksserviss” un SIA „Vilmars noma” līdz tiesas sēdes dienai atsauks tiesā iesniegto pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

         Tālr. 67353433

Pielikumi