Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
Emitents ABLV Bank, AS (549300IHIJ7SCANBWN17)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-10-06 10:30:32
Versijas komentārs
Teksts

Papildu informācija pievienotajā dokumentā.

         Ilmārs Jargans
         Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6777 5296
         e-mail: ilmars.jargans@ablv.com

Pielikumi