Paziņojums par tieši zaudētu līdzdalību
Emitents Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-10-10 14:07:04
Versijas komentārs Mainīts paziņojuma veids
Teksts

2017.gada 25.augustā akciju sabiedrība Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija saņēma no Pētera Augustova Pielikumu Paziņojumam par tieši zaudētu līdzdalību. (Skatīt pielikumu

Pielikumi