Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2017.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-04-27 18:19:01
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “VEF”
2017. gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju

sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2016.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada tīro peļņu 304 985 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Pieņemt zināšanai, ka 2016.gada 25.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ievēlētais revidents Aleksejs Ļitvinovs (sertifikāta nr.190)
ir atteicies veikt akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju.
2) Pieņemt zināšanai un piekrist, ka akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju ir veikusi  SIA „BDO AUDIT ”
(komercsabiedrības licences Nr.176) par summu 3800 EUR, neskaitot PVN.
3) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2017.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „BDO AUDIT ” (komercsabiedrības licences Nr.176).
4) Noteikt atlīdzību revidentam par 2017.gada pārskata revīzijas veikšanu  3 140 EUR, neskaitot PVN.
5) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2017.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2017.gada 27.aprīlī     AS VEF Valde.

Pielikumi