Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-04-11 12:32:54
Versijas komentārs
Teksts

Apstiprināti AS “VEF” Valdes sēdē
2016.gada 11.aprīlī
un izskatīti AS “VEF” Padomes sēdē
2016.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF”
2016. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2015.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2015.gada pārskatu.

3. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada tīro peļņu 34 947 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2016.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2016.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 694 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

6. Padomes vēlēšanas.

Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 26.aprīlī:
1) _________________;
2) _________________;
3) _________________;
4) _________________;
5) _________________.

Rīgā, 2016.gada 11.aprīlī
Akciju sabiedrības “VEF” valde
 

Pielikumi