Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2013./2014. finanšu gadu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-10-20 17:19:59
Versijas komentārs
Teksts

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2013./2014. finanšu gadu (no 2013.gada 1.jūlija – 2014. gada 30. jūnijam)

„SAF Tehnika” grupas, kurā ietilpst  Latvijā reģistrēta AS „SAF Tehnika” (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša ASV reģistrēta meitas uzņēmuma „SAF North America LLC”, kā arī ASV reģistrēta kopuzņēmuma „SAF Services LLC”, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla, konsolidētais neto apgrozījums 2013./ 2014. finanšu gadā bija 12.03 miljoni EUR, kas ir par 1.3 miljoniem, jeb par 9.9% mazāks kā iepriekšējā 2012./ 2013. finanšu gadā. Ņemot vērā globālā mikroviļņu radio tirgus pieprasījuma kritumu un aso konkurenci Grupa pārskata gadā veica tās vēsturiski plašo realizācijas tirgu izvērtējamu, tādējādi, koncentrējoties uz tirgiem ar stratēģiski lielāko potenciālu un samazinot resursus darbam ar mazāk perspektīviem reģioniem, kā arī strādāja pie specifisku klientu vajadzību izzināšanas un identificēšanas, attīstot nišas produktu piedāvājumu. Papildus ieņēmumi tika gūti, izstrādājot specifisku klientu pieprasītu funkcionalitāti “SAF Tehnika” produktiem un sniedzot tehniskas konsultācijas tīklu plānošanā un izbūvē.

Eksports veidoja 97.2% no apgrozījuma un bija 11.69 miljoni EUR. Pārskata periodā Grupas produkcija tika eksportēta uz 79 pasaules valstīm.

Grupa pastāvīgi meklēja iespējas produktu, ražošanas un citu izmaksu samazināšanai, lai paaugstinātu konkurētspēju. Tā rezultātā Grupas operacionālās izmaksas pārskata finanšu gadā nepārsniedza budžetēto līmeni un bija par 10% zemākas nekā iepriekšējā periodā. 

SAF Tehnika ir saglabājusi finansiālo stabilitāti. Grupas neto naudas plūsma par 12 mēnešu periodu bija pozitīva un sastādīja 1.27 miljonus EUR.

Pārskata periodā Grupa investēja 242 tūkstošus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

“SAF Tehnika” grupa noslēdza 2013./ 2014. finanšu gadu ar 127 tūkstošu EUR konsolidēto peļņu.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2013./2014. finanšu gada rezultāts bija 119 tūkstoši EUR peļņa.

Būtiskākā izmaiņa starp 13/08/2014 publicēto „SAF Tehnika” konsolidēto starpziņojumu par 2013./2014. finanšu gadu un auditēto pārskatu ir saistīta ar audita rezultātā veikto ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu. 

 

Pielikumā:

Auditētais mātes uzņēmuma AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā

Auditētais konsolidētais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2013./2014. finanšu gadu.

 

Papildus informācija
Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
+371 67 046 833
Aira.Loite@saftehnika.com


Pielikumi