Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (1033)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-10-02 16:17:00 Olainfarm, AS 1 EN Amendments to the: Announcement About Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC Olainfarm
2018-10-02 16:15:23 Olainfarm, AS 1 LV Papildināts: Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 22.novembrī
2018-10-01 17:33:00 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” Padomes locekles Irīnas Maliginas paziņojums: “Ciešā sadarbībā ar uzņēmuma Valdi esam atsākuši darbu pie uzņēmuma attīstības un tas ir jāturpina”
2018-10-01 17:30:10 Olainfarm, AS 1 EN Statement by Irina Maligina, Member of the Supervisory Council at JSC Olainfarm: "In close cooperation with the Board of directors, we have resumed work on the development of the company and this should be continued"
2018-09-28 16:28:22 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2018-09-28 16:26:49 Olainfarm, AS 1 EN Announcement About Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC Olainfarm
2018-09-21 18:10:56 Olainfarm, AS 1 LV AS Olainfarm” realizācija augustā palielinājusies par 13%.
2018-09-21 18:10:28 Olainfarm, AS 1 EN Olainfarm Group sales in August increase by 13%.
2018-09-13 12:14:50 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm: the Council of the company has been elected legally and works for the long-term interests of the company
2018-09-13 12:13:38 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” : uzņēmuma padome ir ievēlēta tiesiski un strādā uzņēmuma ilgtermiņa interesēs
2018-09-12 08:58:33 Olainfarm, AS 1 EN Notice of Changes in the Supervisory Council of JSC Olainfarm
2018-09-12 08:57:26 Olainfarm, AS 1 LV AS" Olainfarm" paziņo par izmaiņām uzņēmuma padomē
2018-09-07 09:51:38 Olainfarm, AS 1 EN Management Board of JSC Olainfarm: Olainfarm will continue its development as intended by V. Maligins
2018-09-07 09:49:54 Olainfarm, AS 1 LV AS” Olainfarm” valde: koncerns turpinās savu attīstību, kā bija iecerējis V. Maligins
2018-09-05 17:23:19 Olainfarm, AS 1 EN CV of Inga Krūkle, newly elected Board member of JSC Olainfarm
2018-09-05 17:20:01 Olainfarm, AS 1 LV AS "Olainfarm" jaunievēlētās valdes locekles Ingas Krūkles CV
2018-09-05 16:05:32 Olainfarm, AS 2 EN CV's of the Members of the Council of JSC Olainfarm
2018-09-05 15:54:17 Olainfarm, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Olainfarm” 04.09.2018 ievēlēto padomes locekļu CV
2018-09-04 17:20:29 Olainfarm, AS 1 LV Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, kā arī par izmaiņām AS “Olainfarm” Valdes sastāvā
2018-09-04 17:17:24 Olainfarm, AS 1 EN Concerning election of the Chairmperson and deputy of the Council of JSC “Olainfarm” as well as changes in JSC “Olainfarm” Management Board