Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (307)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2016-09-06 16:58:15 mogo AS 1 LV Paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
2016-09-06 16:58:10 mogo AS 1 EN Announcement of Member State of origin
2016-09-06 09:51:19 mogo AS 1 LV AS "mogo" ārējā revidenta maiņa
2016-09-06 09:51:14 mogo AS 1 EN AS "mogo" external auditor change
2016-08-31 18:56:03 mogo AS 1 LV AS “mogo” starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016. gada 30. jūnijā. Pārskatam ir pievienots neatkarīgu revidentu ziņojums.
2016-08-31 18:55:54 mogo AS 1 EN AS “mogo” interim condensed financial statements for the 6 month period ended 30 June 2016. Independent auditors’ report is attached to the financial statements.
2016-04-12 09:53:23 mogo AS 1 EN Notification for legal and actual change of address
2016-04-12 09:53:10 mogo AS 1 LV Paziņojums par juridiskās un faktiskās adreses maiņu
2016-04-07 16:37:45 mogo AS 1 EN AS „mogo” audited financial statements for the 12 month period ended 31 December 2015
2016-04-07 16:37:39 mogo AS 1 LV AS „mogo” revidēts finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī
2016-02-29 17:29:49 mogo AS 1 EN AS „mogo” unaudited financial statements for the 12 month period ended 31 December 2015
2016-02-29 17:29:39 mogo AS 1 LV AS „mogo” nerevidēts finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī
2015-12-28 11:13:49 mogo AS 1 EN AS “mogo” financial calendar in 2016.
2015-12-28 11:13:41 mogo AS 1 LV AS “mogo” finanšu kalendārs 2016. gadam.
2015-11-04 16:36:54 mogo AS 1 LV AS „mogo” revidētais saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā
2015-10-13 13:43:41 mogo AS 1 EN AS “mogo” notice of the extension of the possibility to conclude an agreement on the sale of securities.
2015-10-13 13:43:28 mogo AS 1 LV AS “mogo” paziņojums par termiņa pagarināšanu iespējai noslēgt vienošanos par finanšu instrumentu pārdošanu.
2015-09-08 14:21:10 mogo AS 2 LV AS „mogo” nerevidēts saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā
2015-07-17 09:26:23 mogo AS 1 LV Izmaiņas AS "mogo" valdes sastāvā
2015-07-17 09:26:16 mogo AS 1 EN Changes in the Board of AS "mogo"