This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17147)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-08-31 16:30:24 Olainfarm, AS 1 EN Olainfarm’s Six Months Net Profit Reaches 5,78 million euros
2018-08-31 16:01:16 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN Unaudited consolidated financial report of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS for 6 months period ended 30 June 2018
2018-08-31 16:01:05 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2018.gada pirmajiem 6 mēnešiem
2018-08-31 15:47:54 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for 6 month of 2018
2018-08-31 15:46:54 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS starpposmu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
2018-08-31 15:27:54 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN JSC "PATA Saldus" not audited financial report for the period of 6 months of the year 2018
2018-08-31 15:27:44 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus " neauditēts 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskats
2018-08-31 15:25:10 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Financial report for 6 months of 2018
2018-08-31 15:25:01 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Finanšu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
2018-08-31 15:15:14 Latvenergo, AS 1 EN Unaudited results of Latvenergo Group for the first six months of 2018
2018-08-31 15:14:14 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna nerevidētie 2018. gada pirmā pusgada rezultāti
2018-08-31 15:13:03 Latvenergo, AS 1 EN A new Member of the Management Board starts working at Latvenergo AS
2018-08-31 15:12:55 Latvenergo, AS 1 LV AS “Latvenergo” valdē darbu sāk jauns valdes loceklis
2018-08-31 14:26:14 Latvijas Balzams, AS 1 LV AS "Latvijas balzams" neauditēts 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskats
2018-08-31 14:24:14 Latvijas Balzams, AS 1 EN AS "Latvijas balzams" unaudited Financial Statements of the first 6 months of 2018
2018-08-31 14:09:12 Citadele banka, AS 1 EN Changes in AS “Citadele banka” Supervisory Board  
2018-08-31 14:08:49 Citadele banka, AS 1 LV Izmaiņas AS „Citadele banka” padomes sastāvā  
2018-08-31 14:06:52 Citadele banka, AS 1 LV Citadeles grupa 2018. gada 1. pusgadā turpina izaugsmi galvenajos biznesa segmentos un ievieš inovācijas bankas pakalpojumos  
2018-08-31 13:17:05 Grobiņa, AS 1 EN JSC "Grobina" unaudited financial report of first 6 months, 2018
2018-08-31 13:16:27 Grobiņa, AS 1 LV AS “Grobiņa” 2018. gada 1. pusgada neauditēts finanšu pārskats