This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19350)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-06-26 11:14:29 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN On Management Board member’s election
2020-06-26 11:14:22 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par valdes locekļa ievēlēšanu
2020-06-26 08:51:00 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Notification on convocation of JSC “PATA Saldus” Annual General Meeting of shareholders
2020-06-26 08:47:58 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2020-06-25 16:33:41 Latvijas gāze, AS 1 EN Resolutions of the Regular Meeting of Shareholders
2020-06-25 16:31:13 Latvijas gāze, AS 1 LV Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2020-06-25 13:53:01 ABLV Bank, AS 1 EN ABLV Bank, AS in liquidation bonds to be excluded from the regulated market as of July 1, 2020
2020-06-25 13:52:46 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS obligācijas no regulētā tirgus izslēgs ar 1.jūliju
2020-06-19 23:39:48 New Hanza Capital, AS 1 LV New Hanza Capital, AS auditētie 2019.gada finanšu rezultāti
2020-06-19 23:39:31 New Hanza Capital, AS 1 EN Audited Results of New Hanza Capital, AS for the Year 2019
2020-06-19 21:30:15 Latvijas Balzams, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
2020-06-19 21:25:50 Latvijas Balzams, AS 1 EN Draft decisions and voting form of joint stock company “Latvijas balzams” Annual General Meeting of shareholders
2020-06-19 16:46:30 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2020-06-19 16:45:39 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” arkārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2020-06-19 16:20:15 Latvijas Balzams, AS 1 LV Paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas balzams” valdes sastāvā
2020-06-19 16:15:53 Latvijas Balzams, AS 1 EN Notification on changes in the Board of JSC Latvijas balzams
2020-06-19 15:11:02 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Submitting of the financial report for 6 months period of 2020
2020-06-19 15:10:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par finanšu pārskata par 2020.gada 6 mēnešiem iesniegšanas termiņu
2020-06-19 15:04:59 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Information on Council members of JSC Ditton pievadķēžu rūpnīca
2020-06-19 15:04:46 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Informācija par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes locekļiem