This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-06-08 13:52:29 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN DRAFT DECISIONS ON THE ISSUES OF THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 27.06.2022
2022-06-08 13:52:05 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV 27.06.2022. Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos
2022-06-07 11:00:34 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Transmission system operators from Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland signed the agreements in the framework of CEF program for the synchronization Phase 2 part II projects
2022-06-07 11:00:09 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Parakstīts līgums par 170 miljonu EUR granta piešķiršanu Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas otrās kārtas otrā posma realizācijai
2022-06-06 16:00:33 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on supplementation of the agenda of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Annual General Meeting of Shareholders
2022-06-06 16:00:20 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības papildināšanu
2022-06-03 16:46:07 BluOr Bank, AS 1 EN On transactions with BluOr Bank AS bonds in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/523
2022-06-03 16:40:34 BluOr Bank, AS 2 LV Par darījumiem ar BluOr Bank AS obligācijām saskaņā ar Regulas Nr. 2016/523 prasībām
2022-06-02 10:12:30 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN The Baltic transmission system operators have decided to stop purchasing electricity from Russia
2022-06-02 10:08:52 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori vienojušies vairs nepirkt balansēšanas elektroenerģiju no Krievijas
2022-06-01 13:50:39 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 2 EN AUDITED ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2021
2022-06-01 13:29:33 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 2 LV SABIEDRĪBAS 2021. GADA PĀRSKATS AR REVIDENTU ZIŅOJUMU
2022-06-01 13:24:52 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 2 LV SABIEDRĪBAS 2021. GADA PĀRSKATS AR REVIDENTU ZIŅOJUMU
2022-06-01 10:15:27 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted by HansaMatrix Annual General Meeting of Shareholders on May 31, 2022
2022-06-01 10:14:57 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2022.gada 31.maijā pieņemtie lēmumi
2022-06-01 10:09:31 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Unaudited financial report for the 3 months period of 2022 of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2022-06-01 10:09:25 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2022.gada 3 mēnešu finanšu pārskats
2022-05-31 20:02:05 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV AS “Amber Latvijas balzams” paziņo pirmā ceturkšņa rezultātus
2022-05-31 19:58:30 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN JSC Amber Latvijas balzams announces financial results of the first quarter of the year
2022-05-31 16:53:12 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN JSC in Liquidation "KURZEMES ATSLĒGA 1" Non-audited Financial Report for first 3 Months 2022.