This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20316)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-05-29 21:10:48 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats.
2021-05-28 15:09:06 VEF, AS 1 EN JSC VEF unaudited financial statement 2021.03
2021-05-28 15:04:33 VEF, AS 1 LV AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2021.gada 03.mēnešiem
2021-05-28 13:00:26 Latvijas gāze, AS 2 EN Notification on convocation of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Annual General Meeting of Shareholders
2021-05-28 13:00:07 Latvijas gāze, AS 2 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2021-05-28 11:28:20 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Finansial information 01.01.2021-31.03.2021
2021-05-28 11:26:00 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca finansu informācija par periodu 01.01.2021.-31.03.2021.
2021-05-28 11:07:18 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Extraordinary shareholders' meeting
2021-05-28 11:05:17 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca arkartas akcionāru sapulces sasaukšana
2021-05-28 08:42:22 Olainfarm, AS 1 EN The performance of Olainfarm Group in Q1 2021 is convincingly resilient
2021-05-28 08:42:05 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm” grupas darbība 2021. gada 1. ceturksnī pārliecinoši noturīga
2021-05-27 16:11:15 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2021. gada mēnešiem
2021-05-27 16:11:06 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the first three months of the year 2021
2021-05-27 15:32:14 Olainfarm, AS 1 EN Statement on the inclusion of additional issues in the agenda of the extraordinary shareholders' meeting of Joint Stock Company "Olainfarm" June 17, 2021 at 11.00
2021-05-27 15:32:04 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021. gada 17. jūnija plkst. 11.00 ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā
2021-05-27 12:16:01 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN On Management Board members’ election
2021-05-27 12:15:51 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par valdes locekļu ievēlēšanu
2021-05-27 08:48:47 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted by HansaMatrix Annual General Meeting of Shareholders on May 26, 2021
2021-05-27 08:48:11 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada 26.maijā pieņemtie lēmumi
2021-05-27 08:37:31 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde