This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22908)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2007-08-06 16:14:14 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN Indirect participation in Latvian Shipping Company declared by offshore companies agrees with the amount of shares blocked by AS Hansabanka
2007-08-06 16:11:58 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV Ārzonas kompāniju deklarētā netiešā līdzdalība AS "Latvijas kuģniecība" pamatkapitālā sakrīt ar AS "Hansabanka" bloķēto akciju daudzumu (Commented by FKTK)
2007-08-06 15:02:13 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN The Majority of LASCO Shareholders Resolved Not to Consider The Reelection of The Council
2007-08-06 14:57:57 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV AS “Latvijas kuģniecība” akcionāru vairākums nolemj neizskatīt jautājumu par uzņēmuma padomes maiņu
2007-08-06 09:36:27 Brīvais vilnis, AS 1 LV AS Brīvais Vilnis atsāk darbu 20.augustā
2007-08-03 14:44:30 Ventspils nafta, AS 1 LV Par izmaiņām SIA LatRosTrans padomē
2007-08-03 09:26:19 GE Money Bank, AS 1 LV AS "Baltic Trust Bank" lielāko akcionāru saraksts (virs 5% akciju)
2007-08-02 16:28:04 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN On Willful Damage to LASCO Reputation
2007-08-02 16:00:33 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV Par AS "Latvijas kuģniecība" apzinātu reputācijas graušanu
2007-08-02 13:05:31 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN Latvian Shipping Company Submits New Evidence in a Criminal Case on Losses Caused to the Company by its Former Management and Misappropriation of Financial Resources
2007-08-02 13:01:56 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV AS "Latvijas kuģniecība" iesniedz jaunus pierādījumus krimināllietā par iepriekšējās vadības uzņēmumam nodarītajiem zaudējumiem un finanšu resursu piesavināšanos
2007-07-31 16:35:47 Lode, AS 1 LV Paziņojums par iekšējās informācijas turētāju darījumiem
2007-07-31 16:27:05 Lode, AS 1 LV Paziņojums par iekšējās informācijas turētāju darījumiem
2007-07-31 16:12:46 Lode, AS 1 LV Paziņojums par iekšējās informācijas turētāju darījumiem
2007-07-31 12:13:36 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN LASCO’s Ninth Newbuilding Delivered
2007-07-31 12:11:19 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV Ekspluatācijā nodots devītais AS "Latvijas kuģniecība" jaunbūvētais tankkuģis
2007-07-30 17:51:33 Akciju komercbanka ''Baltikums'', AS 1 EN Coupon rate on JSC “Akciju komercbanka “Baltikums”” notes ISIN LV0000800407
2007-07-30 17:50:09 Akciju komercbanka ''Baltikums'', AS 1 LV Par procentu likmju noteikšanu AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” obligācijām (ISIN LV0000800407)
2007-07-30 11:26:23 Rīgas starptautiskā autoosta, AS 1 LV Informācija par pasažieru pārvadājumiem
2007-07-27 16:23:52 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Par noslēgto aizdevuma līgumu