This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20574)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2007-07-10 12:35:52 Protezēšanas un ortopēdijas centrs, AS 1 LV AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" valdes atzinums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
2007-07-09 16:31:50 Latvijas gāze, AS 1 EN On the information provided at the Meeting of Shareholders
2007-07-09 14:12:15 Olainfarm, AS 2 EN Draft decisions of JSC “Olainfarm” Extraordinary shareholders meeting convened on July 20th, 2007
2007-07-09 14:11:39 Olainfarm, AS 2 LV Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei 2007.gada 20.jūlijā
2007-07-09 11:36:58 DnB NORD Banka, AS (Latvija) 1 LV Par DnB NORD Bankas pamatkapitāla palielināšanu
2007-07-06 17:10:42 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Paziņojums par iekšējās informācijas turētāja darījumiem
2007-07-06 15:54:02 Latvijas gāze, AS 1 LV Par akcionāru sapulcē sniegto informāciju
2007-07-06 15:24:23 Ventspils nafta, AS 1 LV AS "Ventspils nafta" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
2007-07-06 15:19:43 Ventspils nafta, AS 1 LV A/s Latvijas naftas tranzīts nepublisko savas kandidatūras a/s Ventspils nafta padomei
2007-07-06 14:38:49 Reģionālā investīciju banka, AS 1 EN Additional changes in the structure of shareholders of JSC "Reģionālā investīciju banka"
2007-07-06 14:35:44 Reģionālā investīciju banka, AS 1 LV Papildu izmaiņas AS "Reģionālā investīciju banka" akcionāru sarakstā
2007-07-06 13:11:40 Latvijas gāze, AS 1 EN Annual General Meeting decision about divident
2007-07-06 13:10:09 Latvijas gāze, AS 1 LV Akcionāru sapulces lēmums par dividendēm
2007-07-06 13:01:59 Grobiņa, AS 1 LV Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2007-07-06 12:43:21 Latvijas gāze, AS 1 EN Decisions of Annual General Meeting
2007-07-06 12:41:29 Latvijas gāze, AS 1 LV Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2007-07-06 11:53:31 Protezēšanas un ortopēdijas centrs, AS 1 LV Informācija par AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
2007-07-05 12:20:06 Latvijas kuģniecība, AS 1 EN Notification on JSC “Latvijas kuģniecība” Extraordinary General Meeting of Shareholders
2007-07-05 12:15:50 Latvijas kuģniecība, AS 1 LV Paziņojums par AS “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2007-07-04 18:00:39 Latvijas Krājbanka, AS 1 LV Par AS “Latvijas Krājbanka” juridiskās adreses maiņu