This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19615)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-07-31 15:30:22 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fons “Altum kapitāla fonds”
2020-07-31 14:37:54 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of annual general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2020-07-31 14:37:11 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2020-07-31 13:53:48 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for 2nd quarter 2020
2020-07-31 13:53:32 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2020.gada 2.ceturksni
2020-07-30 15:33:18 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum concludes a loan agreement with the EIB in order to raise additional funds for the business support programme that helps enterprises to resolve the impacts caused by Covid-19
2020-07-30 15:33:08 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēdz aizdevuma līgumu ar EIB papildus līdzekļu piesaistei atbalsta programmai uzņēmumiem Covid-19 radītās ietekmes pārvarēšanai
2020-07-30 14:49:04 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Decisions adopted at the Annual Shareholders' Meeting of Joint Stock Company “PATA Saldus” held on 30 July 2020
2020-07-30 14:46:46 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi
2020-07-30 14:19:32 Olainfarm, AS 1 EN Reply to statements mentioned in newspaper
2020-07-30 14:19:20 Olainfarm, AS 1 LV Atbilde uz laikrakstā minētajiem apgalvojumiem
2020-07-30 09:18:48 Latvijas Balzams, AS 1 LV Informē par izmaiņām AS “Latvijas balzams” statūtos un amatpersonu sastāvā
2020-07-30 09:15:50 Latvijas Balzams, AS 1 EN Changes made in JSC Latvijas balzams composition of officials and charter
2020-07-30 08:22:45 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On publishing of the financial reports
2020-07-30 08:22:09 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2020-07-30 08:19:35 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 EN LightSpace Technologies with European Commission signs 2.25M EUR Horizon 2020 grant agreement
2020-07-30 08:19:24 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV LightSpace Technologies ar Eiropas Komisiju parakstījis 2,25 miljonu EUR Horizon 2020 granta līgumu
2020-07-29 12:58:12 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN The owner of the brand Banknote, SIA DelfinGroup, increases share capital to 4 million euro
2020-07-29 12:57:59 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Banknote īpašnieks SIA DelfinGroup palielina pamatkapitālu līdz 4 miljoniem euro
2020-07-28 17:53:54 Grindeks, AS 1 EN CORRECTION: On transaction under Regulation No.596/2014 article 19