This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-05-02 15:51:34 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN NOTICE OF THE CHANGES IN THE SUPERVISORY BOARD OF JSC "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" SUBSIDIARY JSC "CONEXUS BALTIC GRID"
2022-05-02 15:48:04 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" MEITAS SABIEDRĪBAS AS "CONEXUS BALTIC GRID" PADOMES SASTĀVĀ
2022-05-02 14:12:24 Augstsprieguma tīkls, AS 2 LV Revidēts AS “Augstsprieguma tīkls” koncerna konsolidētais gada pārskats par 2021. gadu
2022-05-02 14:08:33 Augstsprieguma tīkls, AS 2 EN AS "Augstsprieguma tīkls" consolidated annual report for year 2021
2022-05-02 11:39:04 mogo AS 1 LV CORRECTION: AS "mogo" informē par stabilu finanšu sniegumu 2021. gadā
2022-05-02 11:38:56 mogo AS 1 EN CORRECTION: AS "mogo" (Latvia) reports on sound financial performance in 2021
2022-05-02 09:47:52 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup aktualizē stratēģiju un turpmākajos trīs gados prognozē stabilu attīstību
2022-05-02 09:47:45 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup updates its strategy and forecasts stable development for the next three years
2022-05-01 02:18:36 mogo AS 1 EN AS "mogo" (Latvia) reports on sound financial performance in 2021
2022-05-01 02:18:25 mogo AS 1 LV AS "mogo" informē par stabilu finanšu sniegumu 2021. gadā
2022-04-30 22:34:39 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 EN Audited Results of Pillar Capital, AS for the Year 2021
2022-04-30 22:34:21 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 LV Pillar Capital, AS auditētie 2021. gada finanšu rezultāti
2022-04-29 23:00:45 mogo AS 1 EN Regarding the deadline for publishing the audited annual report of AS “mogo” for 2021
2022-04-29 23:00:37 mogo AS 1 LV Par AS “mogo” 2021. gada auditētā gada pārskata publicēšanas termiņu
2022-04-29 21:49:51 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Notification on convocation of annual general meeting of shareholders of HansaMatrix on May 31, 2021
2022-04-29 21:49:40 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2022. gada 31. maijā
2022-04-29 21:46:06 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix audited consolidated and parent company audited Financial report for year 2021
2022-04-29 21:45:10 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati par 2021.gadu
2022-04-29 17:31:14 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Paziņojums par AS “Latvijas balzams” nosaukuma maiņu
2022-04-29 17:29:51 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN Notification on the name change of JSC Latvijas balzams