This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17537)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-12-06 10:58:34 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" Finanšu kalendārs
2018-12-06 10:12:05 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN JSC “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Financial Calendar in 2019
2018-12-06 10:11:48 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" finanšu
2018-12-05 16:06:20 Latvijas gāze, AS 1 EN Financial Calendar 2019
2018-12-05 16:05:02 Latvijas gāze, AS 1 LV 2019. gada finanšu kalendārs
2018-12-05 15:41:05 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" notice regarding changes in substantial participation
2018-12-05 15:37:43 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par izmaiņām būtiskajā līdzdalībā
2018-12-04 17:48:41 Latvenergo, AS 1 EN Financial Calendar 2019
2018-12-04 17:48:20 Latvenergo, AS 1 LV 2019.gada finanšu kalendārs
2018-12-04 08:55:10 ABLV Bank, AS 1 EN On Termination of Accounting of Discounted Value Increase of Subordinated Bonds
2018-12-04 08:54:34 ABLV Bank, AS 1 LV Par subordinēto obligāciju diskontētās vērtības pieauguma aprēķina apturēšanu
2018-12-03 15:15:43 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Decisions of JSC "PATA Saldus" Extraordinary Meeting of shareholders on 03.12.2018.
2018-12-03 15:15:28 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" 2018. gada 03. decembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi
2018-12-03 12:31:40 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” Junkera plāna ietvaros saņem pirmo atbalstu privātā sektora uzņēmumam Latvijā
2018-12-03 12:31:12 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix gets first Juncker Plan support for a private sector company in Latvia
2018-11-30 21:31:48 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the nine months of 2018
2018-11-30 21:30:35 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem
2018-11-30 20:24:27 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018. gada 30. novembrī pieņemtie lēmumi
2018-11-30 20:22:51 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted at AS HansaMatrix Extraordinary General Meeting of shareholders on November 30, 2018
2018-11-30 17:25:33 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm increases profitability and earns 7.5 million euros in nine months