This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20574)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-08-12 09:00:51 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix has concluded new 1.4 MUSD manufacturing contract with the industrial customer located outside European Union
2021-08-12 09:00:38 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix noslēdzis jaunu 1.4 MUSD ražošanas līgumu ar industriālā sektora klientu, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības
2021-08-11 16:00:35 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on changes of the agenda of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Extraordinary General Meeting of Shareholders
2021-08-11 16:00:04 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par izmaiņām akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā
2021-08-11 09:41:50 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q4 and 12 months of financial year 2020/2021
2021-08-11 09:41:32 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2020./2021. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
2021-08-09 16:00:51 Latvijas gāze, AS 1 LV Par izmaiņām AS "Latvijas Gāze" Revīzijas Komitejas sastāvā
2021-08-09 16:00:38 Latvijas gāze, AS 1 EN Changes in the composition of Audit Commitee of joint stock company "Latvijas Gāze"
2021-08-09 16:00:25 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības papildināšanu
2021-08-09 16:00:09 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on supplementation of the agenda of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Extraordinary General Meeting of Shareholders
2021-08-06 15:34:44 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix has concluded new 3.3 MEUR manufacturing contract with the industrial sector customer from Germany
2021-08-06 15:34:31 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix noslēdzis jaunu 3,3 MEUR ražošanas līgumu ar industriālā sektora klientu Vācijā
2021-08-06 14:54:13 mogo AS 1 LV ELEVING GROUP (IEPRIEKŠ – MOGO FINANCE) PAZIŅO GRUPAS NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 30. JŪNIJĀ
2021-08-06 14:54:00 mogo AS 1 EN ELEVING GROUP (FORMER MOGO FINANCE) REPORTS UNAUDITED RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2021
2021-08-06 08:28:04 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Statement on the inclusion of additional issues in the agenda of the extraordinary shareholders' meeting of Joint Stock Company "PATA Saldus" September 2, 2021 at 11.00
2021-08-06 08:26:26 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu AS „PATA Saldus” 2021. gada 2.septembra plkst. 11.00 ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā
2021-08-05 15:00:10 VEF, AS 1 EN Notice of resignation of a member of the Council
2021-08-05 14:57:00 VEF, AS 1 LV Paziņojums par Padomes locekļa amata atstāšanu
2021-08-05 12:13:17 mogo AS 1 LV AS „mogo” noslēdz darījumu par līzinga portfeļa cesiju
2021-08-05 12:13:10 mogo AS 1 EN AS “mogo” concludes a loan portfolio transfer agreement