This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-05-12 16:36:55 SAF Tehnika, AS 2 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q3 and 9 months of financial year 2021/2022
2022-05-12 16:35:47 SAF Tehnika, AS 2 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2021./2022. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem
2022-05-11 16:02:31 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification on convocation of Extraordinary Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup
2022-05-11 16:02:15 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2022-05-11 10:12:00 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm
2022-05-11 10:11:52 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2022-05-11 09:53:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup income grows by 24% in the first quarter
2022-05-11 09:53:32 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup ieņēmumi pirmajā ceturksnī palielinās par 24%
2022-05-09 16:00:28 Latvenergo, AS 1 EN Resolutions of the Annual Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2022-05-09 16:00:10 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2022-05-06 10:40:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Notice of convening of the ordinary shareholders` meeting of JSC Ditton pievadķēžu rūpnīca
2022-05-06 10:39:41 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2022-05-06 09:26:15 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS issued 5-year green bonds in the amount of EUR 100 million
2022-05-06 09:26:08 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo” emitē 5 gadu zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā
2022-05-05 18:58:10 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix has received 5.3 million EUR manufacturing order from existing industrial sector customer in Nordics
2022-05-05 18:57:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix saņēmis 5,3 miljoni EUR ražošanas pasūtījumu no esoša industriālā sektora klienta Ziemeļvalstīs
2022-05-05 12:09:42 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Projects of decisions of Latvijas Juras medicinas centrs JSC Annual Shareholders’ Meeting on June, 08, 2022.
2022-05-05 12:07:49 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2022.gada 08.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.
2022-05-05 08:41:31 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Notice on convening of ordinary shareholder’s meeting.
2022-05-05 08:40:33 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Paziņojums par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu.