This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18281)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-07-05 16:16:31 Latvijas Balzams, AS 1 LV Par tiesas procesu
2019-07-05 16:14:45 Latvijas Balzams, AS 1 EN About court proceedings
2019-07-05 00:49:05 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About an implementation progress of the Project Nr. 1.1.1.1/18/A/055
2019-07-05 00:47:12 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas progresu
2019-07-04 16:12:59 SAF Tehnika, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-07-04 16:12:45 SAF Tehnika, AS 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014
2019-07-04 16:02:26 Latvijas gāze, AS 1 EN On the change of address of the JSC “Latvijas Gāze” in the 4th quarter of 2019
2019-07-04 16:01:03 Latvijas gāze, AS 1 LV Par AS “Latvijas Gāze” adreses maiņu 2019. gada 4. ceturksnī
2019-07-04 15:22:28 ABLV Bank, AS 1 EN Decision on Liquidation of ABLV Capital Markets, AS
2019-07-04 15:22:18 ABLV Bank, AS 1 LV Pieņemts lēmums par ABLV Capital Markets, AS likvidāciju
2019-07-03 16:49:54 Grindeks, AS 1 EN DRAFT RESOLUTIONS of Extraordinary General Meeting of Shareholders of joint stock company “Grindeks” to be held on 17 July 2019
2019-07-03 16:49:42 Grindeks, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
2019-07-03 14:31:45 Grindeks, AS 1 LV Par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem
2019-07-03 14:31:36 Grindeks, AS 1 EN Information regarding the results of mandatory redemption of shares
2019-07-03 11:18:40 New Hanza Capital, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-07-03 11:18:13 New Hanza Capital, AS 1 EN On Transactions Under Regulation No 596/2014
2019-07-02 22:47:45 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About procurement within the framework of the European Union fund project
2019-07-02 22:46:18 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par iepirkumu Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros
2019-07-02 16:32:36 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS announcement
2019-07-02 16:32:27 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums