This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22487)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-10-10 12:11:11 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holdings bond issue of EUR 4.5 million is significantly oversubscribed
2023-10-10 12:11:01 Storent Holdings, SIA 1 LV Storent Holdings obligāciju emisijas 4,5 miljonu eiro apmērā pieprasījums būtiski pārsniedz piedāvājumu
2023-10-06 12:37:15 mogo AS 1 LV Eleving Group aicina piedalīties vebinārā par obligāciju publisko piedāvājumu
2023-10-06 12:37:08 mogo AS 1 EN Eleving Group invites to a webinar about its public bond offering
2023-10-05 18:02:04 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS informs about the planned bond issue
2023-10-05 18:01:09 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS informē par plānoto obligāciju emisiju
2023-10-05 13:06:49 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tikls" informs on commenced arbirtration
2023-10-05 13:04:56 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" informē par uzsāktu tiesvedību
2023-10-05 09:03:36 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup results for Q3 2023
2023-10-05 09:03:29 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup 2023. gada 3. ceturkšņa rezultāti
2023-10-05 09:01:57 Latvenergo, AS 1 EN The Shareholders' Meeting of Latvenergo AS will be held
2023-10-05 09:01:47 Latvenergo, AS 1 LV Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2023-10-04 17:00:04 Indexo, IPAS 1 EN About the transaction with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2023-10-04 16:59:55 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumu ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2023-10-03 12:24:33 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN On exclusion of shares of the JSC “Ditton pievadķēžu rūpnīca” from the Baltic Secondary List
2023-10-03 12:22:59 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju izslēgšanu no Baltijas Otrā saraksta
2023-10-03 11:31:12 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Conexus Supervisory Board extends cooperation with the current Conexus CFO M. Gode
2023-10-03 11:29:47 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Conexus padome pagarina sadarbību ar līdzšinējo Conexus finanšu direktoru M. Godi
2023-10-03 09:00:30 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup starts listing of new bonds on Nasdaq First North market
2023-10-03 09:00:20 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup uzsāk jaunu obligāciju kotēšanu Nasdaq First North tirgū