This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21870)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-02-09 13:52:46 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par HansaMatrix pamatkapitāla palielināšanu
2023-02-09 09:17:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN DRAFT DECISIONS ON THE ISSUE OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 24.02.2023
2023-02-09 09:17:10 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV 24.02.2023. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumā
2023-02-08 17:59:05 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2022./2023. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem
2023-02-08 17:58:36 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q2 and 6 months of financial year 2022/23
2023-02-08 16:02:24 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2023-02-08 16:02:16 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2023-02-08 08:29:24 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO banking technology for key services to be provided by Mambu
2023-02-08 08:29:16 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO tehnoloģiju bankas pamata pakalpojumiem piegādās uzņēmums Mambu
2023-01-31 22:42:35 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for 4d quarter 2022
2023-01-31 22:42:25 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2022.gada 4.ceturksni
2023-01-31 16:02:12 Latvenergo, AS 1 EN The Shareholders' Meeting of Latvenergo AS will be held
2023-01-31 16:02:06 Latvenergo, AS 1 LV Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2023-01-25 08:58:15 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO overtakes Luminor bank by value of assets under management in 2nd pension pillar
2023-01-25 08:58:08 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO apsteidz Luminor banku pēc pensiju 2. līmeņa pārvaldīto aktīvu vērtības
2023-01-20 10:20:49 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu
2023-01-20 10:20:26 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Notice of adjournment of the extraordinary shareholders meeting
2023-01-19 17:36:59 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted by HansaMatrix Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 19, 2023
2023-01-19 17:36:52 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulcē 2023.gada 19.janvārī pieņemtie lēmumi
2023-01-17 12:15:30 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix revenue grows by 61.3% in Q4 2022