This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19562)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-08-07 16:30:44 Latvenergo, AS 1 EN Moody's publishes an updated credit analysis of Latvenergo AS, the rating remains unchanged
2020-08-07 16:30:32 Latvenergo, AS 1 LV Moody's publicē atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi, AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts
2020-08-04 16:44:04 Grindeks, AS 1 EN Draft decisions and voting form of joint stock company “GRINDEKS” Extraordinary General Meeting of shareholders
2020-08-04 16:43:51 Grindeks, AS 1 LV Akciju sabiedrības „GRINDEKS” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
2020-08-04 15:41:57 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN SIA DelfinGroup financial results for the first half of 2020
2020-08-04 15:41:23 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV SIA “DelfinGroup” finanšu rezultāti par 2020. gada pirmo pusgadu
2020-07-31 15:30:31 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Alternative investment fund Altum Capital Fund has been registered
2020-07-31 15:30:22 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fons “Altum kapitāla fonds”
2020-07-31 14:37:54 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of annual general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2020-07-31 14:37:11 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2020-07-31 13:53:48 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for 2nd quarter 2020
2020-07-31 13:53:32 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2020.gada 2.ceturksni
2020-07-30 15:33:18 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum concludes a loan agreement with the EIB in order to raise additional funds for the business support programme that helps enterprises to resolve the impacts caused by Covid-19
2020-07-30 15:33:08 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēdz aizdevuma līgumu ar EIB papildus līdzekļu piesaistei atbalsta programmai uzņēmumiem Covid-19 radītās ietekmes pārvarēšanai
2020-07-30 14:49:04 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Decisions adopted at the Annual Shareholders' Meeting of Joint Stock Company “PATA Saldus” held on 30 July 2020
2020-07-30 14:46:46 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi
2020-07-30 14:19:32 Olainfarm, AS 1 EN Reply to statements mentioned in newspaper
2020-07-30 14:19:20 Olainfarm, AS 1 LV Atbilde uz laikrakstā minētajiem apgalvojumiem
2020-07-30 09:18:48 Latvijas Balzams, AS 1 LV Informē par izmaiņām AS “Latvijas balzams” statūtos un amatpersonu sastāvā
2020-07-30 09:15:50 Latvijas Balzams, AS 1 EN Changes made in JSC Latvijas balzams composition of officials and charter