This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-05-20 14:14:40 HansaMatrix Akciju sabiedrība 3 EN Draft resolutions of HansaMatrix Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 31, 2022
2022-05-20 14:14:27 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2022. gada 31. maijā lēmumu projekti
2022-05-20 12:54:14 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Decisions of the shareholders meeting of JSC Augstsprieguma tīkls
2022-05-20 12:46:20 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāru sapulces lēmumi
2022-05-16 17:37:30 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Recording of first quarter 2022 webinar
2022-05-16 17:37:20 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV 2022. gada 1.ceturkšņa rezultātu virtuālās konferences ieraksts
2022-05-16 10:46:32 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Lightspace Technologies receives 2M EUR pre listing bridge funding
2022-05-16 10:46:23 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Lightspace Technologies piesaista 2M EUR pirms kotēšanas “bridge” finansējumu
2022-05-16 10:45:54 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN Information on the publication of the audited annual report for 2021 for JSC ''KURZEMES ATSLĒGA 1 ''.
2022-05-16 10:45:43 Kurzemes atslēga 1, AS 1 LV Informācija par likvidējamās AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' revidēta 2021.gada pārskata publicēšanu.
2022-05-13 20:51:21 mogo AS 1 LV Eleving Group (iepriekš - Mogo Finance) paziņo grupas neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā
2022-05-13 20:51:13 mogo AS 1 EN Eleving Group (former Mogo Finance) reports unaudited results for the three months ended 31 March 2022
2022-05-13 16:01:21 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS signs short-term loan agreements with OP Corporate Bank plc Latvia Branch and Swedbank AS
2022-05-13 16:01:10 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" noslēdz īstermiņa aizņēmumu līgumu ar OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā un "Swedbank" AS
2022-05-13 11:25:51 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix invites to join its first quarter 2022 investor webinar
2022-05-13 11:25:44 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix aicina uz 2022.gada 1.ceturkšņa rezultātu virtuālo konferenci
2022-05-13 09:00:47 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akciju dividendēm
2022-05-13 09:00:37 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Dividend payment ex-date of AS ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’
2022-05-12 17:30:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix Consolidated Interim Financial Report for the first quarter of 2022
2022-05-12 17:30:46 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 1. ceturksni