This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22487)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-10-20 13:24:29 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS publish the Interim report for the six months period with Independent Auditor’s Report
2023-10-20 13:22:50 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS publicē starpposma pārskatu par sešu mēnešu periodu ar neatkarīga revidenta pārbaudes ziņojumu
2023-10-20 09:00:37 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup plāno jaunu obligāciju emisiju
2023-10-20 09:00:28 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup is planning a new bond issue
2023-10-19 14:51:18 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The Extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2023-10-19 14:51:11 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce
2023-10-19 11:43:18 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2023-10-19 11:43:13 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2023-10-19 08:55:49 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Elering and Augstsprieguma tīkls sign memorandum to jointly develop a new interconnection between Estonia and Latvia
2023-10-19 08:54:56 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV "Augstsprieguma tīkls" un "Elering" paraksta memorandu par jauna jūras starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izveidi
2023-10-18 15:32:08 Latvenergo, AS 1 EN Agnes Makk takes over the management of Elektrum Eesti
2023-10-18 15:31:58 Latvenergo, AS 1 LV Elektrum Eesti vadībā stājas Agnese Maka
2023-10-18 09:00:55 mogo AS 1 EN Eleving Group sees strong appetite from existing and new investors – Public Offer continues until 20 October 2023
2023-10-18 09:00:44 mogo AS 1 LV Eleving Group novēro lielu esošo un jauno investoru interesi – Obligāciju publiskais piedāvājums turpināsies līdz 2023. gada 20. oktobrim
2023-10-12 13:18:39 mogo AS 1 EN Information on the Mogo AS 2021/2024 bond exchange and subscription process for Eleving Group 2023/2028 bonds, depending on the investor's custodian bank
2023-10-12 13:17:54 mogo AS 1 LV Informācija par Mogo AS 2021/2024 obligāciju apmaiņas un parakstīšanās procesu uz Eleving Group 2023/2028 obligācijām atkarībā no investora izvēlētās turētājbankas
2023-10-12 07:12:48 Indexo, IPAS 1 EN Decision on INDEXO banking license expected by December 13
2023-10-12 07:11:58 Indexo, IPAS 1 LV Lēmums par INDEXO bankas licenci gaidāms līdz 13. decembrim
2023-10-11 15:55:52 mogo AS 1 EN Recording of the Eleving Group webinar about its public bond offering
2023-10-11 15:54:56 mogo AS 1 LV Eleving Group vebināra par publisko obligāciju piedāvājumu ieraksts