This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20316)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-05-12 17:40:04 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2020./2021. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem
2021-05-12 16:00:41 Latvenergo, AS 1 EN Resolutions of the Annual Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2021-05-12 16:00:24 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2021-05-11 21:21:15 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Draft resolutions of HansaMatrix Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 26, 2021
2021-05-11 21:21:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2021.gada 26. maijā lēmumu projekti
2021-05-10 21:35:35 Olainfarm, AS 1 EN The largest shareholder of JSC Olainfarm continues to maintain stake in the company
2021-05-10 21:35:27 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” lielākais akcionārs saglabā ietekmi uzņēmumā
2021-05-10 15:03:38 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN JSC LJMC has started reconstruction work to able to to provide modern outpatient gynecology services.
2021-05-10 15:02:41 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV LJMC ir uzsākti pārbūves darbi, lai varētu sniegt mūsdienīgus ambulatorās ginekoloģijas pakalpojumus.
2021-05-10 12:25:05 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Projects of decisions of Latvijas Juras medicinas centrs JSC Annual Shareholders’ Meeting on June, 10, 2020.
2021-05-10 12:23:47 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti..
2021-05-10 11:04:17 Storent Investments, AS 1 LV AS Storent Investments paziņo par obligāciju (ISIN LV0000802304) pilnīgu atpirkšanu
2021-05-10 11:04:03 Storent Investments, AS 1 EN AS Storent Investments announces repurchase of all outstanding notes (ISIN LV0000802304)
2021-05-10 09:25:21 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Notice on convening of ordinary shareholder’s meeting.
2021-05-10 09:23:07 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Paziņojums par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu.
2021-05-07 17:38:57 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS implements placement of 7-year green bonds
2021-05-07 17:38:45 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" realizē 7 gadu zaļo obligāciju izvietošanu
2021-05-07 10:51:11 Moda Kapitāls AS 1 EN AS Moda kapitals announces partial repurchase of notes (ISIN LV0000801876)
2021-05-07 10:50:54 Moda Kapitāls AS 1 LV AS Moda kapitāls paziņo par obligāciju (ISIN LV0000801876) daļēju atpirkšanu
2021-05-07 10:45:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix noslēdzis ražošanas līgumu ar jaunu industriālā sektora klientu no Ziemeļvalstīm