This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21870)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-02-21 16:32:37 Latvijas gāze, AS 1 LV AS "Latvijas Gāze" paziņojums par AS "Gaso" pārdošanas procesa uzsākšanu
2023-02-21 16:32:09 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze” statement on launching the process of sale of the JSC “Gaso”
2023-02-21 08:16:54 Indexo, IPAS 1 EN IPAS Indexo invites to a webinar on the financial results of 2022
2023-02-21 08:16:46 Indexo, IPAS 1 LV IPAS “Indexo” aicina piedalīties vebinārā par 2022. gada finanšu rezultātiem
2023-02-20 11:32:43 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Additional information about HansaMatrix voluntary takeover bid
2023-02-20 11:32:36 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Papildus informācija par HansaMatrix akciju brīvprātīgo atpirkšanas piedāvājumu
2023-02-17 16:57:32 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV “Par AS “HansaMatrix” akciju brīvprātīgo atpirkšanas piedāvājumu
2023-02-17 16:17:27 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix invites to join Q4 and 12 months 2022 webinar of the Company
2023-02-17 16:17:12 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix aicina uz sabiedrības 2022. gada 4. ceturkšņa un 12 mēnešu rezultātu virtuālo konferenci
2023-02-16 09:38:45 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS implements placement of 6-year green bonds
2023-02-16 09:38:35 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" realizē 6 gadu zaļo obligāciju izvietošanu
2023-02-15 09:30:57 mogo AS 1 LV Eleving Group paziņo neauditētos rezultātus par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī
2023-02-15 09:30:39 mogo AS 1 EN Eleving Group reports unaudited results for the twelve months ended 31 December 2022
2023-02-14 14:39:24 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN The Ministry of Climate and Energy becomes the holder of state capital shares of JSC "Augstsprieguma tīkls".
2023-02-14 14:37:43 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Par AS "Augstsprieguma tīkls" valsts kapitāla daļu turētāju kļūst Klimata un enerģētikas ministrija
2023-02-13 11:20:52 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix Consolidated Interim Financial Report for the fourth quarter and 12 months of 2022
2023-02-13 11:20:47 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem
2023-02-10 15:34:13 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo atkārtoti saņem balvu par labākajām investoru attiecībām
2023-02-10 15:34:04 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo repeatedly receives the award for Best Investor Relations
2023-02-09 13:52:52 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Notification on the increase of share capital of HansaMatrix