This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18281)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-07-15 16:36:27 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN JSC "PATA Saldus" Draft resolutions of Annual General Meeting of shareholders on 29.07.2019.
2019-07-15 16:36:08 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti
2019-07-15 16:08:28 Latvenergo, AS 1 EN On Audit Committee of Latvenergo AS
2019-07-15 16:08:18 Latvenergo, AS 1 LV Par AS "Latvenergo" Revīzijas komiteju
2019-07-15 10:18:38 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About an implementation progress of the Project Nr. 1.2.1.4/18/A/051
2019-07-15 10:17:18 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/051 īstenošanas progresu
2019-07-12 16:31:50 Olainfarm, AS 1 EN Olainfarm Group sales in the first half of the year increased by 7%
2019-07-12 16:31:41 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm” grupa pirmo pusgadu noslēdz ar 7% apgrozījuma pieaugumu
2019-07-12 15:43:13 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Eduards Maļejevs - chairman of the Council and shareholder of JSC “VEF Radiotehnika RRR” has passed away.
2019-07-12 15:42:26 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Mūžībā devies AS “VEF Radiotehnika RRR” padomes priekšsēdētājs un akcionārs Eduards Maļejevs.
2019-07-12 10:57:35 ABLV Bank, AS 1 EN On Changing Face Value of ABLV Bonds
2019-07-12 10:57:00 ABLV Bank, AS 1 LV Mainīta ABLV emitēto obligāciju nominālvērtība
2019-07-11 16:43:10 SAF Tehnika, AS 1 LV Par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu
2019-07-11 16:42:57 SAF Tehnika, AS 1 EN Information regarding acquisition or disposal of a major holding
2019-07-10 17:01:34 Grindeks, AS 1 LV Par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu
2019-07-10 17:01:15 Grindeks, AS 1 EN Information regarding acquisition or disposal of a major holding
2019-07-10 16:24:07 Latvenergo, AS 1 EN On Supervisory Board of Latvenergo AS
2019-07-10 16:23:15 Latvenergo, AS 1 LV Par AS "Latvenergo" padomi
2019-07-09 15:37:56 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On legal protection proceedings and publishing of the financial reports
2019-07-09 15:37:39 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesu un finanšu pārskatu publicēšanu