This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18773)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-12-12 14:45:52 Moda Kapitāls AS 1 EN „Moda Kapitals”, JSC Financial Calendar
2019-12-12 14:45:31 Moda Kapitāls AS 1 LV AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs
2019-12-12 11:00:47 VEF, AS 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014
2019-12-12 10:57:28 VEF, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-12-11 19:22:44 Olainfarm, AS 1 EN Recording of the Third Quarter 2019 Investor Conference Webinar
2019-12-11 19:22:34 Olainfarm, AS 1 LV Ir noslēgusies Olainfarm 2019. gada 3. ceturkšņa virtuālā konference
2019-12-11 16:14:44 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN About the independent auditors’ report on the audited consolidated and separate financial statements for year 2018
2019-12-11 16:14:35 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV Par revidentu atzinumu 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem
2019-12-11 11:52:11 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" par EUR 437 500 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu
2019-12-11 11:52:01 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit decreases bond nominal value by EUR 437 500
2019-12-11 11:49:38 Latvenergo, AS 1 LV Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu
2019-12-11 11:49:21 Latvenergo, AS 1 EN On ownership unbundling of transmission system assets
2019-12-11 09:48:15 Citadele banka, AS 1 LV Banka Citadele ir vienojusies par UniCredit Leasing iegādi
2019-12-11 09:47:06 Citadele banka, AS 1 EN Citadele has agreed to acquire UniCredit's leasing operations
2019-12-10 13:48:52 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On publishing of the financial reports
2019-12-10 13:48:44 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2019-12-10 13:19:01 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada 23.decembrī
2019-12-10 13:18:46 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN The draft decisions for the Annual Shareholders’ Meeting on December 23rd, 2019
2019-12-10 10:22:21 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm draws attention of the FCMC about Pēteris Rubenis' false and tendentious statements
2019-12-10 10:22:14 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” vēršas FKTK par Pētera Rubeņa nepatiesiem un tendencioziem izteikumiem