This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19562)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-08-20 16:12:11 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN JSC "Rigas juvelierizstradajumu rupnica" unaudited Interim Report for 6 months year 2020
2020-08-20 16:10:13 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem.
2020-08-19 17:33:03 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN Notification of indirect participation
2020-08-19 17:30:48 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN Notification of significant participation
2020-08-19 17:27:51 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par netiešu līdzdalību
2020-08-19 17:25:22 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojumi par nozīmīgu līdzdalību
2020-08-19 12:56:36 mogo AS 1 LV Izmaiņas AS „mogo” valdes, padomes sastāvā un juridiskajā adresē
2020-08-19 12:56:28 mogo AS 1 EN Changes in AS “mogo” board, supervisory board and legal address
2020-08-18 16:32:04 Grindeks, AS 1 EN RESOLUTIONS of Extraordinary General Meeting of Shareholders of joint stock company “GRINDEKS” held on 18 August 2020
2020-08-18 16:31:48 Grindeks, AS 1 LV Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
2020-08-17 16:56:28 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN Notifications of significant participation
2020-08-17 16:52:10 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojumi par nozīmīgu līdzdalību
2020-08-14 16:31:46 Latvijas Balzams, AS 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2020-08-14 16:29:20 Latvijas Balzams, AS 1 EN Information on a significant transaction with the related party
2020-08-14 08:45:18 Latvijas gāze, AS 1 EN Inga Āboliņa joins JSC “Latvijas Gāze” Management Board
2020-08-14 08:42:49 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” valdē darbu uzsāks Inga Āboliņa
2020-08-12 18:58:09 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q4 and 12 months of financial year 2019/2020
2020-08-12 18:57:56 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika konsolidētais starpziņojums par 2019./2020. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
2020-08-11 11:52:45 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN SIA “DelfinGroup” includes for trading in the stock exchange the 4th bond issue in the amount of EUR 5 million
2020-08-11 11:52:38 DelfinGroup, SIA (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV SIA “DelfinGroup” tirdzniecībai biržā iekļauj 4. obligāciju laidienu 5 miljonu euro apmērā