This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18966)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-02-03 09:33:36 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523
2020-01-31 18:32:55 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN The planned extraordinary meeting of shareholders of 14 February 2020 of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA is cancelled
2020-01-31 18:32:48 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV Plānotā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulce 2020. gada 14. februārī tiek atcelta
2020-01-31 16:34:01 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskats
2020-01-31 16:33:50 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Unaudited financial report for the 9 months period of 2019 of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2020-01-31 13:04:33 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2019.gada 4.ceturksni
2020-01-31 13:00:04 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for Q4
2020-01-30 16:50:24 Latvijas Balzams, AS 1 LV Tiesas lēmums “Latvijas balzams” darbību neietekmē; turpinās eksports uz 180 valstīm
2020-01-30 16:49:02 Latvijas Balzams, AS 1 EN The Court’s decision doesn’t affect the operation of Latvijas balzams; export to 180 countries continues
2020-01-29 16:49:02 Storent Investments, AS 1 LV Storent plāno emitēt obligācijas
2020-01-29 16:48:49 Storent Investments, AS 1 EN Storent plans to issue bonds
2020-01-29 15:50:55 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523
2020-01-29 15:50:25 AgroCredit Latvia, SIA 1 EN On Transactions under Regulation No. 2016/523
2020-01-27 18:36:47 Olainfarm, AS 1 EN OLMAFARM Ltd. misinforms the public and ignores the court's judgment
2020-01-27 18:36:41 Olainfarm, AS 1 LV SIA “OLMAFARM” dezinformē sabiedrību un ignorē tiesas spriedumu
2020-01-27 09:17:30 Valmieras stikla šķiedra, AS 2 EN VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS financial calendar for year 2020
2020-01-27 09:17:21 Valmieras stikla šķiedra, AS 2 LV AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu kalendārs 2020. gadam
2020-01-24 11:37:25 Olainfarm, AS 1 EN Joint Stock Company “Olainfarm” January 24, 2020 Extraordinary Shareholders Meeting has not been held due to lack of quorum
2020-01-24 11:37:16 Olainfarm, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada 24.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ
2020-01-23 09:56:14 Olainfarm, AS 1 EN Group’s revenues in December decreased as planned, revenues for the entire year to reach a historical maximum