This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18449)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-08-22 09:29:14 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm refinances its liabilities and receives financing for development projects
2019-08-22 09:29:06 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” refinansē saistības un saņem finansējumu attīstības projektiem
2019-08-22 09:01:33 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem
2019-08-22 09:01:06 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of 2019
2019-08-21 16:44:22 SAF Tehnika, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-08-21 16:44:12 SAF Tehnika, AS 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014
2019-08-21 16:03:15 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN Notification on indirect participation
2019-08-21 16:00:06 Latvijas gāze, AS 1 EN Unaudited financial results of “Latvijas Gāze” Group for the first half of 2019
2019-08-21 16:00:02 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par netiešu līdzdalību
2019-08-21 15:57:31 Latvijas gāze, AS 1 LV "Latvijas Gāzes" Koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2019. gada pirmo pusgadu
2019-08-21 15:45:31 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN SIA MALEKS S notification of direct significant shareholding
2019-08-21 15:30:48 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV SIA Maleks S paziņojums par tiešu līdzdalību
2019-08-21 12:19:53 ExpressCredit SIA 1 EN ExpressCredit Group publishes financial forecast
2019-08-21 12:19:30 ExpressCredit SIA 1 LV ExpressCredit grupa publicē finanšu prognozi
2019-08-20 11:02:51 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 2 EN Decisions of JSC "PATA Saldus" General Meeting of shareholders on 29.07.2019.
2019-08-20 11:00:47 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 2 LV AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi
2019-08-19 11:42:34 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix invites to join 2019 Q2 and 6 months webinar of the Company
2019-08-19 11:42:02 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix aicina uz sabiedrības 2019.gada 2.ceturkšņa un 6 mēnešu rezultātu virtuālo konferenci
2019-08-16 15:46:53 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On initiation of legal protection proceedings
2019-08-16 15:46:30 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu