This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20316)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-04-26 16:51:12 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2021-04-26 16:45:14 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN AS Attīstības finanšu institūcija Altum regular shareholder meeting decisions
2021-04-26 16:44:58 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2021-04-26 12:42:40 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN On improvement of tehcnical mistake in the Annual report for the year 2020 in English
2021-04-26 12:42:31 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par tehniskās kļūdas labojumu 2020.gada pārskatā angļu valodā
2021-04-23 19:46:23 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par HansaMatrix kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021.gada 26.maijā
2021-04-23 19:45:59 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Notification on convocation of annual general meeting of shareholders of HansaMatrix on May 26, 2021
2021-04-23 12:27:39 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN AUDITED ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2020
2021-04-23 12:27:27 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV SABIEDRĪBAS 2020.GADA PĀRSKATS AR REVIDENTU ZIŅOJUMU
2021-04-23 09:02:49 Latvenergo, AS 1 EN The Annual Shareholders' Meeting of Latvenergo AS has been convened
2021-04-23 09:02:30 Latvenergo, AS 1 LV Sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2021-04-21 18:10:47 mogo AS 1 LV AS “mogo” revidēts konsolidētais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī
2021-04-21 18:10:09 mogo AS 1 EN AS “mogo” consolidated annual report for the year ended 31 December 2020
2021-04-21 16:00:31 Latvijas gāze, AS 1 LV AS ”Latvijas Gāze”: Revidēts “Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un AS “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2020. gadu
2021-04-21 16:00:21 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC ”Latvijas Gāze”: Audited “Latvijas Gāze” Group consolidated and JSC "Latvijas Gāze" annual report for year 2020
2021-04-21 09:30:43 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN JSC "Latvijas Jūras medicīnas centrs” publish the Corporative Governance Report for 2020.
2021-04-21 09:29:35 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020.gadu.
2021-04-21 09:27:55 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Latvijas Juras medicinas centrs JSC. Audited reports for 2020..
2021-04-21 09:26:21 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada revidēts finanšu pārskats.
2021-04-19 16:11:03 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu