This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18773)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-11-29 15:52:02 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem
2019-11-29 15:51:42 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” 2019. gada 9 mēnešu virtuālās konferences ieraksts
2019-11-29 15:01:35 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN JSC "PATA Saldus" not audited financial report for the period of 9 months of the year 2019
2019-11-29 14:58:43 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus " neauditēts 2019. gada 9 mēnešu finanšu pārskats
2019-11-29 13:08:14 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the nine months of 2019
2019-11-29 13:07:26 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
2019-11-29 12:11:44 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the nine-month period ended 30 September 2019
2019-11-29 12:11:00 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī
2019-11-29 09:49:20 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm implements dividend policy; annual dividend payout to be at least 20%
2019-11-29 09:49:14 Olainfarm, AS 1 LV Olainfarm ievieš dividenžu politiku; ikgadējais dividenžu apmērs tiek plānots vismaz 20% apmērā
2019-11-29 09:34:31 Olainfarm, AS 1 EN Groups 9 months profit increased by 158% and exceeds 19 million EUR; active work has begun on renewal of drug dossiers
2019-11-29 09:34:22 Olainfarm, AS 1 LV Grupas peļņa 9 mēnešos palielinās par 158% un pārsniedz 19 milj. EUR; uzsākts aktīvs darbs pie zāļu reģistrācijas failu atjaunošanas
2019-11-29 09:28:39 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Changes in AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Management Board
2019-11-29 09:26:16 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Izmaiņas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes sastāvā
2019-11-29 09:05:29 Latvenergo, AS 1 EN Unaudited results of the Latvenergo Group for the nine-month period of 2019
2019-11-29 09:04:54 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada deviņu mēnešu rezultāti
2019-11-28 17:43:00 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 LV AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” finanšu informācija par 2019.gada 9 mēnešiem
2019-11-28 17:39:28 Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS 1 EN AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” financial information 2019. 9 months
2019-11-28 16:11:28 Grindeks, AS 1 EN On “Grindeks” results in the first nine months of 2019
2019-11-28 16:11:09 Grindeks, AS 1 LV Par „Grindeks” 2019. gada deviņu mēnešu rezultātiem