This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20574)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-07-23 11:01:45 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 EN Pillar Capital, AS to develop an office building worth 26 million euros
2021-07-23 11:01:34 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 LV Pillar Capital, AS attīstīs 26 miljonus eiro vērtu biroju ēku
2021-07-21 17:52:43 Latvijas Balzams, AS 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2021-07-21 17:50:59 Latvijas Balzams, AS 1 EN Information on a significant transaction with related party
2021-07-21 12:11:08 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN During a visit to “HansaMatrix” and “Lightspace Technologies” the President of Latvia discusses Latvia's contribution to global development of smart technologies
2021-07-21 12:10:55 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Apmeklējot “HansaMatrix” un “Lightspace Technologies”, Valsts prezidents pārrunā Latvijas pienesumu viedo tehnoloģiju attīstībā pasaulē
2021-07-20 11:05:56 Olainfarm, AS 1 EN Opinion of the Management Board of JSC Olainfarm on the offer of mandatory share buy-back of the company and its impact on the public interest
2021-07-20 11:05:47 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm“ valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm
2021-07-19 14:51:21 VEF, AS 1 EN DECISIONS of Annual General Meeting of Shareholders of JSC VEF held on 19 July 2021..
2021-07-19 14:45:53 VEF, AS 1 LV AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
2021-07-16 15:12:12 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN On Transactions with HansaMatrix shares under Regulation No 596/2014
2021-07-16 15:12:02 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Par darījumiem ar HansaMatrix akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2021-07-16 14:58:05 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS publishes an informative presentation about Latvenergo Group
2021-07-16 14:57:50 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu
2021-07-16 11:57:43 Olainfarm, AS 1 EN Information about mandatory offer of share repurchase
2021-07-16 11:57:31 Olainfarm, AS 1 LV Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
2021-07-15 15:17:55 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Draft Decisions and Voting Form of the Annual Shareholders’ Meeting of AS “PATA Saldus”
2021-07-15 15:15:39 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti un balsojuma veidlapa
2021-07-12 16:01:49 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on convocation of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Annual General Meeting of Shareholders
2021-07-12 16:01:35 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu