This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-04-29 17:23:02 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS interim report for 1st quarter 2022
2022-04-29 17:22:49 Storent Investments, AS 1 LV Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2022.gada 1.ceturksni
2022-04-29 16:00:42 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Audited financial report of year 2021 of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2022-04-29 16:00:27 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” auditēts 2021.gada finanšu pārskats
2022-04-29 15:17:07 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN CORRECTION: Resolutions of the Annual Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup of 29 April 2022
2022-04-29 14:45:41 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup 2022. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2022-04-29 12:44:04 Storent Investments, AS 1 LV AS "Storent Investments" revidēts konsolidētais gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31.decembrī
2022-04-29 12:43:53 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS Audited Consolidated Annual Report 2021
2022-04-29 12:37:27 Storent Investments, AS 1 LV AS "Storent Investments" revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31.decembrī
2022-04-29 12:37:17 Storent Investments, AS 1 EN Storent Investments AS Audited Annual Report 2021
2022-04-29 10:36:58 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN AS Attīstības finanšu institūcija Altum regular shareholders meeting decisions
2022-04-29 10:36:51 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2022-04-28 21:15:19 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix 2021 audited financial report publishing date change
2022-04-28 21:15:10 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix 2021. gada auditēto finanšu pārskatu publicēšanas datuma maiņa
2022-04-28 18:31:19 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV AS “Latvijas balzams” paziņo auditētos finanšu rezultātus par 2021. gadu
2022-04-28 18:28:05 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN AS Latvijas balzams announces the audited financial results for 2021
2022-04-28 17:36:40 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS implements placement of 5-year green bonds
2022-04-28 17:36:28 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" realizē 5 gadu zaļo obligāciju izvietošanu
2022-04-28 16:00:23 Latvijas gāze, AS 1 EN “On the conditions of settlements for natural gas imports into Latvia going forward”
2022-04-28 16:00:03 Latvijas gāze, AS 1 LV “Par turpmākiem norēķinu nosacījumiem par dabasgāzes importu Latvijā”