This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18281)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-06-25 16:16:24 SAF Tehnika, AS 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014
2019-06-25 16:16:14 SAF Tehnika, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2019-06-25 08:40:28 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" par EUR 437 500 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu
2019-06-25 08:40:13 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit decreases bond nominal value for EUR 437 500
2019-06-21 22:57:25 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN Decisions of the Annual general meeting of shareholders of JSC “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 21.06.2019.
2019-06-21 22:55:56 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019.gada 21.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2019-06-21 16:41:33 Olainfarm, AS 1 EN Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC „Olainfarm” held on June 21st, 2019
2019-06-21 16:41:20 Olainfarm, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019.gada 21.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2019-06-21 15:41:53 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS publishes an informative presentation about Latvenergo Group
2019-06-21 15:40:55 Latvenergo, AS 1 LV AS „Latvenergo” publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu
2019-06-20 17:53:03 Valmieras stikla šķiedra, AS 4 EN VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS financial calendar for year 2019
2019-06-20 17:52:49 Valmieras stikla šķiedra, AS 4 LV AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu kalendārs 2019.gadam
2019-06-20 15:09:51 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Submitting of the financial report for 6 months period of 2019
2019-06-20 15:09:41 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par finanšu pārskata par 2019.gada 6 mēnešiem iesniegšanas termiņu
2019-06-20 14:53:33 Brīvais vilnis, AS 1 EN Delisting of AS Brīvais vilnis shares from the Baltic Secondary list
2019-06-20 14:53:25 Brīvais vilnis, AS 1 LV AS „Brīvais vilnis” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta
2019-06-20 09:03:41 Latvenergo, AS 1 EN On Supervisory Board of Latvenergo AS
2019-06-20 09:03:11 Latvenergo, AS 1 LV Par AS "Latvenergo" padomi
2019-06-19 16:22:31 Latvijas gāze, AS 1 EN Resolutions of the Regular Meeting of Shareholders
2019-06-19 16:20:38 Latvijas gāze, AS 1 LV Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi