This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18049)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-05-24 16:36:47 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Dividend payment ex-date of HansaMatrix
2019-05-24 12:45:00 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523
2019-05-24 12:44:37 AgroCredit Latvia, SIA 1 EN On Transactions under Regulation No. 2016/523
2019-05-23 19:27:36 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix aicina uz sabiedrības 2019.gada 1.ceturkšņa virtuālo konferenci
2019-05-23 19:27:05 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix invites to join 2019 Q1 webinar of the Company
2019-05-23 19:22:04 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 1. ceturksni
2019-05-23 19:21:21 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix Consolidated Interim Financial Report for the first quarter of 2019
2019-05-23 16:28:49 Grindeks, AS 1 EN Information regarding acquisition or disposal of a major holding
2019-05-23 16:28:38 Grindeks, AS 1 LV Par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu
2019-05-23 14:46:54 Moda Kapitāls AS 1 LV Papildinājums ziņai par izmaiņas uzņēmuma Padomes un Valdes sastāvā
2019-05-23 14:46:40 Moda Kapitāls AS 1 EN Additional information about changes in the Board and Council, JSC Moda kapitals
2019-05-23 11:39:34 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About the contract with European Union funding project implementation
2019-05-23 11:37:47 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par Eiropas Savienības fonda projektu
2019-05-23 11:04:45 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN Joint-stock company «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» notice on regular shareholders` meeting on 21.06.2019
2019-05-23 11:03:16 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 21.06.2019.
2019-05-23 09:01:11 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2019. gada mēnešiem
2019-05-23 09:01:00 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the first three months of the year 2019
2019-05-22 10:06:54 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par pamatprospekta reģistrāciju
2019-05-22 10:06:32 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Registration of Base Prospectus
2019-05-21 18:20:10 Grindeks, AS 1 LV Par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu