This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (20316)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2021-05-19 11:20:38 Olainfarm, AS 1 LV Zane Kotāne atstāj AS “Olainfarm” valdes locekles amatu
2021-05-19 08:57:00 Olainfarm, AS 2 EN Correction: Notification on convocation of the Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary General Meeting of Shareholders
2021-05-19 08:56:18 Olainfarm, AS 2 LV Labots - Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2021-05-18 16:47:07 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Experienced electronics production manager Jānis Sams appointed as CEO of HansaMatrix
2021-05-18 16:46:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Par HansaMatrix Valdes priekšsēdētāju iecelts Jānis Sams, pieredzējis elektronikas ražošanas vadītājs
2021-05-18 14:58:09 mogo AS 1 LV Mogo Finance grupa informē par korporatīvā zīmola maiņu
2021-05-18 14:57:56 mogo AS 1 EN Mogo Finance Group announces corporate brand change
2021-05-18 09:05:51 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS issued 7-year green bonds in the amount of EUR 50 million
2021-05-18 09:05:37 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo” emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 milj. EUR apmērā
2021-05-14 16:09:16 mogo AS 1 EN Mogo Finance reports unaudited results for the three months ended 31 March 2021
2021-05-14 16:09:07 mogo AS 1 LV Mogo Finance paziņo grupas neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. martā
2021-05-14 12:05:38 Moda Kapitāls AS 1 EN On results of the notes repurchase
2021-05-14 12:05:16 Moda Kapitāls AS 1 LV Par obligāciju atpirkšanas rezultātiem
2021-05-14 10:52:08 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix Consolidated Interim Financial Report for the first quarter of 2021
2021-05-14 10:51:53 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2021. gada 1. ceturksni
2021-05-14 09:01:49 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akciju dividendēm
2021-05-14 09:01:37 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Dividend payment ex-date of AS ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’
2021-05-13 12:07:26 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix aicina uz sabiedrības 2021.gada 1.ceturkšņa virtuālo konferenci
2021-05-13 12:07:14 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix invites to join 2021 Q1 webinar of the Company
2021-05-12 17:40:18 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q3 and 9 months of financial year 2020/2021