This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17274)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-10-04 17:54:20 Baltic RE Group, AS 1 EN Baltic RE Group, AS increase of equity capital
2018-10-03 16:03:11 Latvijas gāze, AS 1 EN Latvijas Gāze, JSC: Resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders
2018-10-03 16:02:01 Latvijas gāze, AS 1 LV AS "Latvijas Gāze": ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2018-10-03 10:23:50 Citadele banka, AS 1 EN Moody's Investors Service upgrades Citadele Bank’s deposit rating from Ba2 to Ba1, with a positive outlook
2018-10-03 10:23:42 Citadele banka, AS 1 LV “Moody's Investors Service” paaugstina bankas Citadele kredītreitingu no Ba2 uz Ba1 ar pozitīvu nākotnes prognozi
2018-10-02 16:17:00 Olainfarm, AS 1 EN Amendments to the: Announcement About Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC Olainfarm
2018-10-02 16:15:23 Olainfarm, AS 1 LV Papildināts: Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 22.novembrī
2018-10-01 17:33:00 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” Padomes locekles Irīnas Maliginas paziņojums: “Ciešā sadarbībā ar uzņēmuma Valdi esam atsākuši darbu pie uzņēmuma attīstības un tas ir jāturpina”
2018-10-01 17:30:10 Olainfarm, AS 1 EN Statement by Irina Maligina, Member of the Supervisory Council at JSC Olainfarm: "In close cooperation with the Board of directors, we have resumed work on the development of the company and this should be continued"
2018-10-01 16:01:48 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS concludes agreement with Lamtec Corporation
2018-10-01 16:01:27 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS noslēdz līgumu ar Lamtec Corporation
2018-09-28 18:20:56 mogo AS 2 LV Izmaiņas AS "mogo" valdes sastāvā
2018-09-28 18:20:47 mogo AS 2 EN Changes in AS "mogo" Board of Directors
2018-09-28 16:28:22 Olainfarm, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2018-09-28 16:26:49 Olainfarm, AS 1 EN Announcement About Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC Olainfarm
2018-09-28 10:50:51 ABLV Bank, AS 1 EN 98% of All Creditors’ Claims already Lodged
2018-09-28 10:50:29 ABLV Bank, AS 1 LV Saņemti jau 98% no kreditoru prasījumiem
2018-09-27 16:50:55 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 EN On Transactions Under Regulation No 596/2014
2018-09-27 16:50:41 Valmieras stikla šķiedra, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2018-09-26 17:08:22 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus" paziņojums par darījumiem ar akcijām