This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22908)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-04-30 16:33:38 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Latvijas Juras medicinas centrs JSC. Audited report for 2023.
2024-04-30 16:32:29 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023. gada revidēts finanšu pārskats.
2024-04-30 16:10:38 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par padomes locekļu ievēlēšanu
2024-04-30 16:10:31 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN On election of members of Supervisory Board
2024-04-30 16:08:52 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum - Decisions Passed by Regular Shareholder Meeting
2024-04-30 16:08:43 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2024-04-30 16:06:38 Storent Holdings, SIA 1 EN Board Changes announcment
2024-04-30 16:05:54 Storent Holdings, SIA 1 LV Paziņojums par valdes izmaiņām
2024-04-30 15:49:58 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group publishes its first-ever ESG Report
2024-04-30 15:46:55 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group publicē savu pirmo ESG ziņojumu
2024-04-29 21:19:50 Augstsprieguma tīkls, AS 2 EN In 2023, AST implemented significant projects to ensure Latvia’s energy supply is secure and it is energy independent
2024-04-29 21:18:20 Augstsprieguma tīkls, AS 2 LV AST 2023. gadā īstenojis nozīmīgus projektus Latvijas energoapgādes drošumam un energoneatkarībai
2024-04-29 17:39:11 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tīkls" (AST) invites to a webinar about its financial results of 2023
2024-04-29 17:38:56 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls” aicina uz virtuālo konferenci par 2023. gada finanšu rezultātiem
2024-04-29 17:29:57 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Agenda of the regular Shareholders' Meeting of JSC "Augstsprieguma tikls" on April 26, 2024 and the decisions made
2024-04-29 17:29:38 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" kārtējās Akcionāru sapulces 2024. gada 26. aprīļa darba kārtība un pieņemtie lēmumi
2024-04-29 16:02:05 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Notice on the publication deadline of Amber Beverage Group's 2023 audited annual report
2024-04-29 16:01:03 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par Amber Beverage Group 2023. gada auditētā gada pārskata publicēšanas termiņu
2024-04-26 16:10:36 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2024. gada 26. aprīlī lēmumi
2024-04-26 16:10:18 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Resolutions to the Annual Shareholders’ Meeting of the JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ on 26 April 2024