Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2012./2013. finanšu gadu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2013-10-28 17:07:48
Versijas komentārs
Teksts

 

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2012./2013. finanšu gadu (no 2012.gada 1.jūlija – 2013. gada 30. jūnijam)

„SAF Tehnika” grupas, kurā ietilpst  Latvijā reģistrēta AS „SAF Tehnika” (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša ASV reģistrēta meitas uzņēmuma „SAF North America LLC”, kā arī ASV reģistrēta kopuzņēmuma „SAF Services LLC”, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla, konsolidētais neto apgrozījums 2012./ 2013. finanšu gadā bija 9.38 miljoni (EUR 13.34 miljoni) uzrādot 3% samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kaut arī pārskata periodu raksturo arvien pieaugoša konkurence mikroviļņu iekārtu ražotāju vidū „SAF tehnika” saglabāja tās klientu bāzi un piesaistīja jaunus klientus spējot piedāvāt tirgus pieprasījumam un kvalitātes prasībām atbilstošus produktus, izstrādājot specifiskos risinājumus konkrētu klientu vajadzībām un nodrošinot atbalstu iekārtu uzstādīšanā un uzturēšanā. Negatīvu iespaidu uz apgrozījumu atstāja kavējumi piegāžu ķēdēs un klientu maksājumu kavējumi, kā dēļ tika aizturēta dažu pasūtījumu izpilde. Eksports veidoja 98.41% no apgrozījuma un bija 9.23 miljoni LVL (13.13 miljoni EUR). Pārskata periodā AS „SAF Tehnika”  produkcija tika eksportēta uz 86 pasaules valstīm.

SAF Tehnika ir saglabājusi finansiālo stabilitāti. Grupas neto naudas plūsma par 12 mēnešu periodu bija pozitīva un sastādīja 646 tūkstoši LVL (919 tūkstoši EUR).

Atskaites periodā Grupa investēja 342 tūkstošus LVL (487 tūkstošus EUR) IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, kā arī programmatūras un licenču iegādē, lai uzlabotu ražošanas, izstrādes, testēšanas un citus procesus. Papildus iepriekšminētajam, Grupa investēja arī produktu sertifikācijā.

„SAF Tehnika” grupas auditētais konsolidētais 2012./ 2013. finanšu gada neto rezultāts bija zaudējumi 30 tūkstoši LVL (42 tūkstoši EUR).

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2012./2013. finanšu gada rezultāts bija zaudējumi15 tūkstoši LVL (21 tūkstotis EUR).

 

Būtiskākā izmaiņa starp 14/08/2013 publicēto „SAF Tehnika” konsolidēto starpziņojumu par 2012./2013. finanšu gadu un auditēto pārskatu ir saistīta ar audita rezultātā veikto korekciju,izslēdzot no apgrozījuma tos darījumus, kuros nozīmīgākie ar īpašuma tiesībām uz precēm saistītie riski un atlīdzības saskaņā ar Incoterms piegādes nosacījumiem pircējam tika nodoti pēc finanšu gada beigām.  Izmaiņas ietekme ir ieņēmumu samazinājums par 164 tūkstošiem LVL (233 tūkstoši EUR), kas tiks atzīts ieņēmumos 2013./2014. finanšu gada pirmajā ceturksnī, kā arī atbilstoša izmaiņa izdevumos un attiecīgi arī neto rezultātā.

 

Pielikumā:

Auditētais mātes uzņēmuma AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2013. gada 30. jūnijā

Auditētais konsolidētais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2013. gada 30. jūnijā

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2012./2013. finanšu gadu.

  

Papildus informācija
Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
+371 67 046 833
Aira.Loite@saftehnika.com

 

Pielikumi
20130630_SAFTehnika_GadaParskats.pdf (29449.49 kB)
20130630_SAFTehnika_KonsolidetaisGadaParskats.pdf (27352.79 kB)
Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2012_13 LV.pdf (439.56 kB)