Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akciju sabiedrības „SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2013-10-23 09:26:53
Versijas komentārs
Teksts

  Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2013. gada 29. novembrī, plkst.10:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana
  2. 2012./2013. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu
  3. Lēmuma pieņemšana par 2012./2013. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu;
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana 2013./2014. finanšu gadam

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2013. gada 8. novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2013. gada 13. novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2013. gada 21. novembris

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2013. gada 29. novembrī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde

 

 

 

Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
Tālr.+371 67 046 833
Aira.Loite@saftehnika.com

Pielikumi