Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SAF Tehnika konsolidētais starpziņojums par 2012./2013. finanšu gada 2. ceturksni (no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31.decembrim)
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2013-02-06 16:11:30
Versijas komentārs
Teksts

SAF Tehnika (turpmāk Grupa) 2012./13. finanšu gada otrā ceturkšņa neauditētais neto apgrozījums bija 2.69 miljoni LVL (3.83 miljoni EUR), pieaugot par aptuveni 10% salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu gada otro ceturksni, tajā pašā laikā uzrādot 40% pieaugumu salīdzinot ar tekošā finanšu gada iepriekšējo ceturksni (2012./13. finanšu gada 1. ceturksni). Finanšu rezultāti parāda Grupas spēju nodrošināt gan regulāras piegādes esošajiem klientiem, gan piegādes jauniem vidēja un lielāka apjoma projektiem.
Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona pārdošanas rezultāti pieauga par 25% jeb 0.13 miljoniem LVL (0.2 miljoniem EUR) salīdzinājumā ar tekošā finanšu gada iepriekšējo ceturksni, tajā pat laikā ieņēmumi pieauga par 21% pret ieņēmumu apjomu, kādu Grupa realizēja iepriekšējā finansu gada 2.ceturksnī.  Attiecīgi reģions nostiprināja savu stratēģisko pozīciju sastādot 25% no Grupas atskaites kvartāla ieņēmumiem.
Līdz ar aktivitātes atjaunošanos Eiropas un NVS tirgos, reģiona ieņēmumi pieauga par 60% salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periodu tekošajā finansu gadā. Tajā pat laikā reģiona apgrozījums nesasniedza vēsturiski vidējo līmeni piedzīvojot ieņēmumu kritumu par 19% jeb 0.21 miljoniem LVL (0.31 miljoniem EUR) salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā finanšu gadā.
Amerikas reģionā, kas jau iepriekš nostiprināja savu stratēģisko pozīciju, turpināja pieaugt gan CFIP Lumina, gan FreeMile produktu realizācija kopā ieņēmumiem pieaugot par 36% jeb 0.3 miljoniem LVL (0.43 miljoniem EUR) salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Tā rezultātā reģiona ieņēmumi sastādīja 42% no Grupas atskaites ceturkšņa apgrozījuma.
Grupas finanšu rezultātu negatīvā virzienā ietekmēja operacionālo izmaksu pieaugums. Jāpiemin, ka tā kā valsts mainīja līdzfinansēšanas nosacījumus kompetences centros realizētajiem pētniecības projektiem nesniedzot plānoto atbalstu, SAF Tehnika nolēma pārtraukt "LEO Pētniecības centrā" uzsākto  projektu realizāciju. Tā rezultātā Grupai būs jāuzņemas papildus pētniecības izmaksas, kuras pēc aplēsēm ir 72 tūkstoši LVL (102 tūkstoši EUR). Pieaugušās pārdošanas un mārketinga izmaksas arī atstāja iespaidu uz Grupas finanšu rezultātiem. Negatīvu ietekmi uz neto rezultātu atstāja arī USD vērtības kritums pret LVL, kur nācās atzīt zaudējumus.
Grupa 2012./13. gada 2.ceturksni noslēdza ar 170 tūkstošu LVL (243 tūkstošu EUR) lieliem zaudējumiem. kas ir par 238 tūkstošiem LVL (339 tūkstoši EUR) sliktāks rezultāts nekā iepriekšējā finanšu gada 2. ceturksnī.

Grupa šobrīd fokusējas uz tekošo izstrādes projektu pabeigšanu, lai varētu piedāvāt jaunas paaudzes datu pārraides produktus ar tehniskajiem parametriem kā labākajiem tirgū esošajiem produktiem, kā arī papildus funkcionalitāti. Plānojam, ka jaunu produktu tirgū sāksim piedāvāt 2013.gada vasaras sākumā.
Grupa plāno paplašināties tīklu instalācijas un pārvaldības aktivitātēs, kā arī turpinās koncentrēties uz konkrētiem nišas tirgiem un klientiem, nodrošinot, ka Grupas izstrādes un tehniskā atbalsta resursi ir novirzīti stratēģiskas nozīmes jautājumiem..
Neskatoties uz atskaites perioda finanšu rezultātiem, Grupa ir finansiāli stabila un pārliecināta par tās spēju pārciest zemas biznesa aktivitātes periodus. Sakarā ar pieaugošo konkurenci, kā arī vispārēju potenciālo klientu, kas lieto telekomunikāciju iekārtas, patēriņa samazinājumu, Grupas valde atturas izdarīt konkrētas Grupas ieņēmumu un finanšu rezultātu prognozes.

Papildus informācija:
Aira Loite
Valdes locekle, Rīkotājdirektore
Tālrunis: +371 67046833
E-pasts: Aira Loite
 

Pielikumi
6M FY12_13_SAF_results LV.pdf (646.39 kB)