Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi (10.11.2011)
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-11-10 12:46:17
Versijas komentārs Pievienoti aprēķina un izmaksu datumi.
Teksts

Akciju sabiedrības “SAF Tehnika”
Reģ. Nr 40003474109
Ganību Dambis 24a, Rīga, LV1005

Kārtējā akcionāru sapulcē, kas norisinājās 2011.gada 10.novembrī, pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par 2010./2011. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2010./2011. finanšu gadu.

3. Izmaksāt dividendēs LVL 0.23 (divdesmit trīs santīmi) par vienu sabiedrības akciju jeb kopā LVL 683 141.40 (seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši simtu četrdesmit viens lats un četrdesmit santīmi), bet atlikušo peļņu no 2010./2011. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem pārskata gadiem – kopā LVL 1 915 331.60 (viens miljons deviņi simti piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lata un sešdesmit santīmi) saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.

4. Iecelt par sabiedrības revidentu 2011./2012. finanšu gadam KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības valdi vienoties ar revidentu par tā atlīdzības apmēru.

Aprēķina datums ir 2011. gada 28.novembris.
Izmaksu datums - 2011. gada 30. novembris.

Aira Loite
Finanšu direktore
+371 67 046 833
E-pasts: Aira Loite

 

Pielikumi